Nederlandse ziekenhuizen moeten buurlanden om hulp vragen om de vele uitgestelde operaties en behandelingen zo snel mogelijk te verwerken. Daarvoor pleiten zorgexperts donderdag in gesprek met BNR. Buurlanden zouden minder lange wachttijden hebben en de behandelingen kunnen vergoed worden.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakte eind augustus nog bekend dat sinds maart 2020 zo'n 340.000 tot 380.000 operaties minder waren uitgevoerd dan verwacht.

Naar verwachting moeten zo'n 170.000 tot 210.000 operaties worden ingehaald, oftewel 11 tot 14 procent van de gebruikelijke jaarlijkse hoeveelheid. Dat zorgt voor extra lange wachtlijsten.

Hoogleraar gezondheidseconomie Jochen Mierau van de Rijksuniversiteit Groningen wijst op de capaciteit van bijvoorbeeld Duitsland. "Daar zijn bijna geen wachtlijsten", aldus Mierau.

Bovendien moeten zorgverleners de behandeling in het buitenland vergoeden als patiënten in Nederland te lang moeten wachten en er elders in Europa capaciteit is. Hij verbaast zich erover dat niet meer patiënten naar een buitenlandse zorgverlener worden verwezen. Volgens OMT-lid Alex Friedrich komt dat doordat het zorgsysteem te ingewikkeld is.

"Een Nederlands ziekenhuis wordt in zijn portemonnee geraakt als een patiënt van de wachtlijst naar het buitenland gaat. Patiënten voelen dat het steeds moeilijker wordt én dat het ongewenst is", citeert BNR de microbioloog. Friedrich vindt dat het kabinet patiënten beter moet informeren over hun mogelijkheden. "Alleen dan worden problemen in de zorg opgelost."

Mierau raadt af om alle behandelingen aan buitenlandse ziekenhuizen toe te vertrouwen. Bij complexere ingrepen is het beter om op een ziekenhuisbed in Nederland te wachten. De meeste poliklinische behandelingen kunnen echter wel door buurlanden worden opgevangen, vindt hij.