De overheid stelt geen risiconiveaus voor elke veiligheidsregio meer vast. In plaats daarvan komt er een landelijk waarschuwingssysteem. Dat moet op 25 september worden ingevoerd, laat het ministerie van Volksgezondheid weten.

De vier niveaus - waakzaam, zorgelijk, ernstig en zeer ernstig - gaven de stand van de uitbraak van COVID-19 in de regio's aan. Welk risiconiveau een regio kreeg, werd gebaseerd op het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames in de voorgaande week. Het hoogste van de twee cijfers gaf daarbij de doorslag.

De laatste risiconiveaus werden vorige week vastgesteld. Zes regio's stonden toen op zeer ernstig, dertien op ernstig en zes op zorgelijk. Risiconiveau waakzaam gold sinds 13 juli nergens meer.

Het systeem met de risiconiveaus werd in september vorig jaar ingevoerd, vlak voor het begin van de tweede golf. Het kabinet wilde regionaal versoepelen als dat kon en regionaal aanscherpen als dat nodig was. In een regio met 'waakzaam' zouden dan bijvoorbeeld meer mensen bij een bruiloft mogen zijn dan in een regio die op 'zeer ernstig' stond. Daar is het nooit van gekomen. Alle beperkingen golden voor het hele land en alle versoepelingen ook.