Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben ongeveer zestig artsen een brief van de inspectie ontvangen, omdat ze hun patiënten onjuiste informatie over het coronavirus gaven of onjuistheden verspreidden via sociale media. Dat laat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) weten na vragen van NU.nl.

Bij tien van deze artsen stond in de brief vermeld dat er een straf kan volgen als ze niet stoppen met het verspreiden van onjuiste informatie. Zo'n straf kan een boete zijn, maar in het uiterste geval kan zelfs de bevoegdheid van de arts worden ingetrokken. Dat laatste beslist de inspectie nooit zelf, maar een zogenoemde tuchtrechter. Vooral huisartsen hebben een brief van de inspectie gekregen.

De artsen die een brief hebben gekregen, zaaiden bijvoorbeeld twijfel over algemeen aanvaarde wetenschappelijke informatie, maakten reclame voor medicijnen die volgens de beroepsgroep niet moeten worden voorgeschreven tegen COVID-19 of ze adviseerden mensen actief om het coronavaccin niet te nemen.

Roderick Runne, hoofdinspecteur bij de IGJ, legt uit dat de inspectie na het versturen van een brief in de gaten houdt of er iets verandert. In veruit de meeste gevallen is dit volgens Runne zo en zijn er geen verdere maatregelen nodig. "Soms sturen we nog een brief met een waarschuwing of komen we langs bij de praktijk. In het uiterste geval kunnen we een zaak aan de tuchtrechter voorleggen. Ons doel is om de onwenselijke situatie te stoppen, niet om te straffen."

Artsenfederatie KNMG schrijft in een reactie aan NU.nl dat ze "helaas ook zien dat er een kleine groep artsen is die desinformatie verspreidt." De koepel steunt de IGJ in het hierop aanspreken van deze artsen. "Artsen in Nederland hebben weliswaar vrijheid van meningsuiting, maar ze dienen zich te houden aan medische normen en zich te onthouden van het verspreiden van medische desinformatie", aldus de KNMG

Nog maar één straf opgelegd

Tot nu toe heeft slechts één arts een boete gekregen. Dit was omdat hij medicijnen tegen COVID-19 voorschreef die hij niet mocht voorschrijven.

De inspectie ontving in totaal zo'n tweehonderd meldingen over de verspreiding van onjuiste informatie over het coronavirus door artsen. Runne vertelt dat veel meldingen over dezelfde kleine groep artsen gaan. "We hebben alle meldingen bekeken, maar ze hebben niet allemaal tot actie geleid. Soms waren de berichten die de artsen verspreiden niet in strijd met wat een arts mag zeggen of doen."

Beroepsgroep bepaalt wat een arts wel en niet mag

De inspectie bepaalt niet zelf wat een arts wel of niet mag zeggen. Runne vertelt dat ze bij de IGJ altijd kijken naar de afspraken en gedragscodes die de beroepsgroep zelf maakt.

Maar mag een huisarts nu in het openbaar tegen coronavaccinatie zijn? De IGJ legt uit dat een huisarts geen onjuiste informatie over het coronavirus mag verspreiden. Een arts mag wel bezwaren tegen de coronavaccins hebben, bijvoorbeeld vanwege de bijwerkingen. De arts moet zijn patiënten in ieder geval volledig voorlichten en de voordelen dus ook benoemen.

Als een arts tegen de coronavaccins is, dan hoeft die zelf geen coronaprikken te zetten. De arts moet er dan wel voor zorgen dat patiënten wel gevaccineerd kunnen worden, bijvoorbeeld door een collega-huisarts.

Zo werken het Pfizer- en Modernavaccin in je lichaam
53
Zo werken het Pfizer- en Modernavaccin in je lichaam