Van de in totaal 25 Nederlandse veiligheidsregio's hebben nog maar 5 het hoogste risiconiveau als gevolg van het coronavirus. Het is meer dan een maand geleden dat er voor het laatst zo weinig regio's op het hoogste niveau stonden. Tegelijkertijd hebben drie andere regio's het risiconiveau juist weer verhoogd.

De regio's Gelderland-Zuid en Zaanstreek-Waterland gaan omhoog van 'ernstig' naar 'zeer ernstig'. Dat komt door de toenemende druk op de ziekenhuizen. Ook in Drenthe stijgt het aantal ziekenhuisopnames. Daardoor gaat de provincie van het een na laagste niveau (zorgelijk) naar het een na hoogste niveau (ernstig).

Naast Gelderland-Zuid en Zaanstreek-Waterland staan ook Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Flevoland nog op het hoogste risiconiveau.

De regio's die in risiconiveau zijn gedaald zijn Zuid-Limburg (van zeer ernstig naar zorgelijk) en de regio's Haaglanden, Zuid-Holland en Limburg-Noord (van zeer ernstig naar ernstig). De regio's Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost gaan van ernstig omlaag naar zorgelijk.

De andere regio's blijven staan op het risiconiveau dat ze vorige week ook hadden. Het laagste niveau, waakzaam, geldt ook deze week nergens. Begin juli, aan de voet van de vierde golf, stond voor het laatst een regio op het laagste treetje.

Welk risiconiveau een gebied krijgt, hangt af van het aantal positieve tests en het aantal ziekenhuisopnames. De hoogste van de twee cijfers geeft de doorslag. Voor de coronamaatregelen heeft de kaart voorlopig geen gevolgen. De aangekondigde versoepelingen gelden in het hele land, net als de beperkingen die voorlopig nog van kracht blijven.

Risiconiveaus per veiligheidsregio

Bron: Coronadashboard© NU.nl/LocalFocus