Tieners van twaalf tot en met zeventien jaar kunnen ook het Moderna-vaccin toegediend krijgen. Dat schrijft de Gezondheidsraad donderdag in een advies aan het kabinet, nadat het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) het vaccin al had goedgekeurd voor deze leeftijdsgroep.

Het Moderna-vaccin biedt de tieners voldoende bescherming tegen COVID-19 en kan veilig worden toegediend. De inzet van het vaccin bij tieners kan bijdragen aan het afremmen van de epidemie, oordeelt het adviesorgaan.

Tot dusver kreeg de leeftijdsgroep alleen het Pfizer-vaccin toegediend. Na de toediening van het Moderna-vaccin kunnen - net zoals na een Pfizer-prik - twee heftige bijwerkingen ontstaan: een ontsteking van de hartspier (myocarditis) en ontsteking van het hartzakje (pericarditis).

Deze bijwerkingen komen zéér sporadisch voor: In Europa zijn er na 20 miljoen toegediende doses 38 gevallen bekend. De meeste patiënten waren binnen enkele dagen volledig hersteld. In Nederland zijn na zo'n 1,3 miljoen prikken 16 meldingen gemaakt.

Niet duidelijk of inzet tot versnelling van vaccinatieprogramma leidt

Het is de vraag of de inzet van het Moderna-vaccin tot een significante versnelling van het vaccinatieprogramma zal leiden. In Nederland wordt het Pfizer-vaccin het meest gebruikt (14,75 miljoen prikken). Tot dusver zijn ruim 1,7 miljoen prikken met een dosis van het Moderna-vaccin gezet.

Het ministerie van Volksgezondheid maakte eerder deze week nog bekend dat jongeren - die hun tweede prik op 16 augustus of later gepland hadden - hun afspraak met twee weken konden vervroegen, omdat begin augustus ruim voldoende Pfizer-vaccins op voorraad zouden zijn. Ook waren er voldoende prikslots over.

Prikken van tieners levert indirecte en directe gezondheidswinst op

De Gezondheidsraad is voor het inenten van tieners die dat willen, omdat het directe en indirecte gezondheidswinst oplevert. Het prikken van de leeftijdsgroep remt de verspreiding van het virus af en zorgt ervoor dat ook de ziektelast bij volwassenen op den duur wordt teruggedrongen.

Als het coronavirus minder wordt verspreid, is er ook een kleinere kans op beperkende maatregelen die een negatieve invloed op jongeren hebben, zoals quarantaine of het sluiten van scholen of naar huis sturen van klassen, zo schreef het adviesorgaan eerder.

De deskundigen benadrukken dat het belangrijk is dat tieners toegang hebben tot "begrijpelijke en op hun leeftijd afgestemde informatie". Op die manier kan de leeftijdsgroep zelf en vrijwillig een goed geïnformeerde afweging maken. Kinderen van zestien en zeventien mogen zelf beslissen of ze een coronaprik nemen. Bij twaalf- tot vijftienjarigen moet dat in overleg met de ouders gebeuren.