Het stijgende aantal coronapatiënten heeft nog geen invloed op de kritieke planbare zorg in Nederlandse ziekenhuizen, laat de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) donderdag weten. Van alle ziekenhuizen kan 92 procent deze vorm van zorg, waarbij iemand binnen zes weken moet worden behandeld om gezondheidsschade te voorkomen, volgens planning leveren. Dat percentage is al twee weken stabiel.

8 procent van de ziekenhuizen kan deze vorm van zorg niet volgens planning leveren. Van alle ondervraagde ziekenhuizen zegt één de kritieke planbare zorg voor een deel niet binnen de norm van zes weken te kunnen leveren.

Volgende week gaat het aantal opnames van coronapatiënten naar verwachting stabiliseren. De ziekenhuizen werken, in overleg met zorgverzekeraars, aan plannen om de zorg die vanwege het coronavirus is uitgesteld weer in te kunnen halen. Na de zomervakantie wordt begonnen met het verlenen van deze zogenoemde inhaalzorg.

Het aantal verwijzingen van huisartsen naar ziekenhuizen ligt op dit moment lager dan verwacht, blijkt ook uit de wekelijkse rapportage van de NZa. Vorige week werden 108.300 verwijzingen uitgeschreven, 13.000 minder dan zonder het coronavirus het geval zou zijn geweest.

Waarom volledig gevaccineerden toch in het ziekenhuis kunnen belanden
93
Waarom volledig gevaccineerden toch in het ziekenhuis kunnen belanden