Het aantal nieuwe positieve tests is in de afgelopen week bijna gehalveerd. In dit overzicht zie je in welke leeftijdsgroepen de meeste besmettingen zijn geconstateerd.

Positieve tests afgelopen week naar leeftijdsgroep

Bron: RIVM© NU.nl/LocalFocus

In totaal werden in de afgelopen week 37.343 positieve tests afgenomen, tegenover 69.731 in de voorgaande week.

Bij oudere leeftijdsgroepen worden zó weinig positieve testen afgenomen, dat ze mogelijk niet goed te zien zijn in bovenstaande grafiek. Daarom hieronder een overzicht van de cijfers van senioren:

Aantal positieve tests onder 65-plussers

  • 65-69 jaar: 479
  • 70-74 jaar: 338
  • 75-79 jaar: 267
  • 80-84 jaar: 203
  • 85-89 jaar: 159
  • 90-94 jaar: 81
  • 95 jaar en ouder: 27

In alle zeven bovengenoemde leeftijdsgroepen werden iets meer positieve tests afgenomen dan in de voorgaande zeven dagen. Doordat veel ouderen volledig tegen COVID-19 gevaccineerd zijn, is volgens het RIVM een grotere stijging van het aantal positieve tests in de oudste leeftijdsgroepen voorkomen.

Veruit de meeste positieve tests werden nog altijd afgenomen bij jongeren. Bijna de helft daarvan betrof mensen tussen de 15 en 29 jaar. Dat aandeel is aanzienlijk geslonken sinds de voorgaande week: bij de vorige weekupdate van het RIVM was die leeftijdsgroep nog verantwoordelijk voor 63 procent van alle positieve tests.

De vele positieve tests onder jongeren zijn te verklaren doordat velen van hen nog niet volledig gevaccineerd zijn.