Het aandeel van inwoners van de EU die zich minimaal de helft van de tijd eenzaam voelen is tijdens de eerste maanden van de coronacrisis verdubbeld van 12 procent in 2016 naar 25 procent in 2020, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. Onder 18- tot 25-jarigen viel zelfs een verviervoudiging te zien.

De Europese Commissie vermoedde al langere tijd dat eenzaamheid in de EU een probleem is. Het onderzoeksinstituut van de Europese Commissie vergeleek resultaten uit 2016 met de periode april tot juli 2020. Daaruit blijkt dat vooral jongeren en ouderen zich eenzaam voelen. Ook mensen met een migratieachtergrond zouden eerder aangeven zich eenzaam te voelen.

In Nederland nam het aandeel van mensen die zich gemeten over twee weken minimaal de helft van de tijd eenzaam voelden, volgens de onderzoekers toe van 4,6 procent in 2016 naar 16,6 procent tussen april en juli 2020.

De onderzoekers merken op dat binnen de EU jongeren het hardst zijn getroffen door coronamaatregelen zoals verplicht afstand houden. Ook personen die alleen wonen hebben meer last van dergelijke maatregelen.

Volgens de Europese Commissie is er door de coronacrisis meer aandacht gekomen voor eenzaamheid onder EU-inwoners. Het uitvoerende orgaan van de Europese Unie hoopt dat de onderzoeksresultaten zullen bijdragen aan het aanpakken van eenzaamheid in de EU.

Nederlands onderzoek trok vergelijkbare conclusies

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) meldde in september dat bijna een op de drie Nederlanders zich tijdens de coronacrisis emotioneel eenzaam voelde; bij zo'n 29 procent van de respondenten was dit het geval. In 2019 lag dat percentage nog rond de 21 procent.

In april 2020 kwam uit onderzoek van onderzoeksbureau I&O Research naar voren dat de helft van de jongeren zich eenzamer voelde door de coronacrisis. Gemiddeld zou een kwart van de bevolking zich eenzamer voelen door de sociale isolatie die het gevolg was van de coronamaatregelen.

De respondenten in het SCP-onderzoek werden ook gevraagd hun leven een rapportcijfer te geven. Met een 7,3 lag het gemiddelde cijfer niet significant lager dan eerdere jaren. Het SCP vermoedde dat dit mede komt doordat begin juli de coronamaatregelen net versoepeld waren.