Het afgelopen etmaal is geen enkele coronapatiënt op de intensive care opgenomen, blijkt dinsdag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Het is voor het eerst in maanden tijd dat er geen nieuwe coronapatiënten op de ic zijn beland.

Het LCPS bekijkt de bezetting van ziekenhuisbedden en belt hiervoor dagelijks met de ziekenhuizen. Het is voor het eerst sinds half oktober, toen het LCPS begon met het verzamelen van de gegevens, dat er geen coronapatiënten worden opgenomen.

Volgens de gegevens van Stichting NICE, die verder teruggaan, waren op 26 augustus vorig jaar voor het laatst geen nieuwe coronaopnames op de ic's.

Deze stichting maakte op 26 juni al melding van de nul nieuwe coronaopnames op de ic. Die cijfers zijn echter minder actueel dan die van het LCPS. Stichting NICE baseert zich namelijk op de gegevens die de ic's zelf leveren. Omdat de ic's een patiënt pas aanmerken als coronapatiënt wanneer een labuitslag binnen is, kunnen de cijfers vertraging oplopen. Het RIVM baseert zich op de cijfers van stichting NICE.

De coronacijfers zijn de afgelopen tijd sterk gedaald. Naast het aantal coronaopnames op de ic, daalt ook het aantal coronapatiënten dat op de verpleegafdeling wordt opgenomen. Zaterdag werd voor het eerst sinds september vorig jaar geen melding gemaakt van een coronagerelateerd sterfgeval.

Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's

© NU.nl/LocalFocus