De kwaliteit van de zorg die vorig jaar in de Nederlandse ziekenhuizen werd verleend, was van hetzelfde niveau als in de jaren daarvoor. Maar als gevolg van de coronacrisis werden wel 140.000 operaties uitgesteld. Honderden mensen stierven na ongevallen, doordat zij niet op de ic's terechtkonden.

Dat blijkt uit een inventarisatie van de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR), een samenwerkingsverband van diverse grote zorgorganisaties. AD en NOS berichten over de publicatie die maandag wordt gepresenteerd. De SKR heeft alle gegevens van tien miljoen patiënten in Nederland in 2020 geanalyseerd.

Van de 80.000 patiënten die normaal gesproken na een ongeval of bijvoorbeeld een val in huis op de trauma-afdeling belanden, overleed 2,4 procent in 2018 en 2019 aan het letsel. Nu blijkt dat in coronatijd 2,9 procent van deze groep is overleden. Dat zijn honderden mensen meer dan in de voorgaande jaren.

De SKR maakt zich ook zorgen over mensen die symptomen van een herseninfarct of een hartinfarct hadden, maar zich niet meldden bij het ziekenhuis. Dit aantal daalde in 2020 met 15 procent.

'Uitstel operaties leidt tot risico op meer schade in later stadium'

"Dit zijn behandelingen die zich niet laten uitstellen", aldus onderzoeksleider Michel Wouters van SKR in het NOS Radio 1 Journaal. "Bij uitstel is er een groot risico op verdere schade aan de hersenen of het hart."

Ook de gevolgen van uitgestelde kankeroperaties en kankerdiagnoses zijn nu al merkbaar in de ziekenhuizen, stelt de SKR. Veel kankerpatiënten die vanwege het grote aantal coronapatiënten later naar het ziekenhuis konden dan anders, hadden tumoren die zich in een verder gevorderd stadium bevonden.

Zo had 40 procent van de patiënten met huidkanker al te maken met uitzaaiingen in de hersenen. In de periode voor de coronacrisis was dit bij 27 procent van de patiënten het geval.

Patiënten zonder nieuwe knie of heup hebben veel pijn

Patiënten die op de wachtlijst voor een knie- of heupprothese stonden, is een andere groep die opvalt in de cijfers. Ook deze operaties werden vrijwel allemaal uitgesteld vanwege de drukte in de ziekenhuizen. Het gaat om twaalfduizend veelal oudere mensen.

"Dit gaat niet over levensbedreigende problemen", legt Wouter uit. "Maar deze patiënten ervaren wel veel pijn bij het bewegen. De kwaliteit van leven voor deze groep is wel flink gedaald. En het wegwerken van de wachtlijsten gaat nog wel enige tijd duren." De SKR organiseert maandag een digitaal congres over de cijfers.