De coronasituatie in het Caribische deel van het Koninkrijk is duidelijk verbeterd ten opzichte van april, meldt demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in een Kamerbrief. In april was de zorg in het Caribische deel van het Koninkrijk volgens demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) "nauwelijks opgewassen" tegen de grote hoeveelheid opnames van coronapatiënten.

Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames op de Caribische eilanden blijft volgens De Jonge stabiel laag. Sint-Eustatius en Saba hadden op 16 juni nul actieve COVID-19-besmettingen en -ziekenhuisopnames.

Op Sint-Maarten zijn nog een licht vergroot aantal besmettingen en aantal ziekenhuisopnames zichtbaar. De actieve besmettingen op het eiland zijn meer dan die van Curaçao, Aruba en Bonaire.

Wegens het vergrote aantal besmettingen aan de Franse zijde van Sint-Maarten en het toenemend aantal besmettingen aan de Nederlandse kant zijn op Sint-Maarten op advies van het RIVM aanvullende maatregelen genomen. Deze blijven vooralsnog van kracht.

Positieve tests en sterfgevallen Caribisch deel van het Koninkrijk

Versoepelingen leiden niet tot meer besmettingen

De maatregelen op de benedenwindse eilanden worden geleidelijk aan versoepeld. Dit leidt vooralsnog niet tot het opnieuw oplopen van de besmettingen. Volgens De Jonge kunnen versoepelingen op de eilanden daardoor langzaam verder worden doorgevoerd en de eilanden meer toeristen ontvangen.

Begin juni zijn de eerste cruiseschepen aangemeerd op de ABC-eilanden. Samen met het RIVM houden de eilanden de consequenties van de versoepelingen en van de toename in toerisme nauwlettend in de gaten.

Vaccinatiecampagnes verlopen voorspoedig

De vaccinatiecampagnes in het Caribisch deel van het Koninkrijk verlopen voorspoedig. Op Aruba en Curaçao is inmiddels bij ruim 65 procent van de volwassen bevolking minimaal één prik toegediend en op Sint-Maarten bij 39 procent van de volwassenen.

Ook op de BES-eilanden neemt de vaccinatiegraad verder toe. Op Bonaire is ruim 75 procent van de volwassenen minimaal één keer gevaccineerd en op Sint-Eustatius is de vaccinatiegraad onder volwassenen momenteel 50 procent. De campagne op Saba is afgerond. Daar is meer dan 90 procent van de volwassen bevolking tweemaal gevaccineerd.

Ook pogingen lastig te bereiken groepen te vaccineren

Op dit moment wordt op alle overige eilanden gebruikgemaakt van een aanpak die zich richt op lastiger te bereiken groepen. Zo gaan vaccinatieteams op Bonaire de wijken in en wordt op Sint-Maarten geregeld een pop-uplocatie in een wijk geopend.

De grote priklocaties op de eilanden zullen nu geleidelijk afgeschaald worden. Kleinere locaties blijven geopend.

In april lagen de 46 bedden op de intensive care van het ziekenhuis op Curaçao helemaal vol. Tientallen verpleegkundigen, artsen, GGD'ers en vaccineerders reisden vanuit Nederland af naar Curaçao om de zorg daar bij te staan. Aruba ontving extra vaccins uit Nederland.