De Gezondheidsraad adviseert om kinderen van twaalf tot en met zeventien jaar met een medisch risico in te enten met het coronavaccin van BioNTech/Pfizer. Later buigt het adviesorgaan zich over de vraag of ook tieners die niet binnen een risicogroep vallen, gevaccineerd kunnen worden.

Nadat bleek dat het Pfizer-vaccin veilig kan worden gebruikt bij personen vanaf twaalf jaar, vroeg demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) de Gezondheidsraad om advies of het vaccineren van tieners wenselijk is.

Daarin oordeelt de Gezondheidsraad positief, blijkt uit het woensdag uitgebrachte advies: het vaccin is "voldoende werkzaam en veilig" om gebruikt te worden bij tieners. Maar omdat tieners met een medisch risico meer kans hebben om ernstig ziek te worden van COVID-19, is het verstandig om het vaccin eerst bij hen in te zetten, aldus het adviesorgaan.

"Kinderen met een chronische aandoening hebben vergeleken met gezonde kinderen een verhoogd risico op een ernstig beloop van COVID-19. Ook worden sommigen van hen nog altijd beperkt in hun dagelijks leven, uit angst voor de gevolgen van een besmetting. Vaccinatie levert deze kinderen zowel directe als indirecte gezondheidswinst op", aldus de Gezondheidsraad.

'Griepprikgroep' en jongeren met obesitas moeten worden uitgenodigd

De jongeren die volgens het adviesorgaan in aanmerking moeten komen voor een coronavaccinatie, zijn de jongeren die jaarlijks worden uitgenodigd voor een griepprik en jongeren met obesitas. In "uitzonderlijke gevallen" moet het voor artsen ook mogelijk zijn een tiener uit te nodigen die niet binnen deze groepen valt, vindt de Gezondheidsraad.

In sommige gevallen kan een tiener om medische redenen niet zelf worden gevaccineerd. In dat geval zegt het adviesorgaan dat het verstandig is om 'ringvaccinatie' toe te passen, oftewel het vaccineren van alle huisgenoten vanaf twaalf jaar.

Het demissionaire kabinet moet nu nog besluiten of de tieners met medisch risico opgenomen worden in het vaccinatieprogramma.