Het RIVM heeft de risiconiveaus van een groot aantal veiligheidsregio's aangepast. Tot dinsdag was alleen het coronarisiconiveau in de veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Zaanstreek-Waterland bijgesteld naar 'ernstig'. Vanaf vandaag zijn er echter elf regio's waarin de situatie als ernstig wordt bestempeld, terwijl zes regio's nog verder zijn afgezwakt, naar het een-na-laagste risiconiveau 'zorgelijk'.

Voor acht regio's blijft het hoogste risiconiveau 'zeer ernstig' gelden. Het gaat om Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Zuid-Holland-Zuid, Brabant-Noord en -Zuidoost, Gelderland-Midden en Twente.

Voor risiconiveau 'zeer ernstig' geldt dat er meer dan 250 positieve testen per 100.000 inwoners afgenomen worden. Het risiconiveau is ernstig als er per 100.000 inwoners tussen de 100 en 250 positieve testen per week worden afgenomen. Ook moeten per miljoen inwoners maximaal tussen de 16 en 27 ziekenhuisopnames per week worden gemeld.

Als er sprake is van een zorgelijke situatie, worden er 'slechts' 35 tot 100 positieve testen afgenomen per 100.000 inwoners. Dat is momenteel het geval in Groningen, Drenthe, IJsselland, Kennemerland, Gooi en Vechtstreek en Limburg-Zuid.

Vrijwel alle regio's hadden sinds eind vorig jaar het ernstigste risiconiveau. Pas twee weken geleden werden de eerste coronarisiconiveau's afgezwakt. In nog geen enkele regio is sprake van het laagste coronarisiconiveau 'waakzaam'.