Het aantal bedden op intensivecareafdelingen in Nederlandse ziekenhuizen kan vanaf maandag worden afgeschaald naar 1.150. Dat is hetzelfde aantal ic-bedden als vóór de coronacrisis. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft dat vrijdag besloten.

Het aantal COVID-19-patiënten in de ziekenhuizen is de afgelopen weken fors gedaald. Vrijdag liggen er 377 coronapatiënten op de ic. Een maand geleden schommelde dat aantal nog rond de 800.

Half april moest de ic-capaciteit nog omhoog tot 1.550, vanwege een tekort aan bedden. Per 14 mei kon dat aantal terug naar 1.450 en vanaf 25 mei was de minimale capaciteit 1.350 bedden. Het afschalen van de ic-capaciteit betekent dat er meer ruimte komt voor de reguliere ziekenhuiszorg.

Overigens was het maximale aantal ic-bedden van vóór de coronacrisis (1.150) structureel niet beschikbaar door een tekort aan personeel. Gemiddeld bedroeg de beschikbare capaciteit 1.050 bedden.

Ziekenhuizen kunnen ervoor kiezen meer ic-bedden te houden

Het afschalen van het aantal ic-bedden naar het minimale aantal is donderdag afgesproken met de voorzitters van de Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Het gaat om een advies; ziekenhuizen kunnen er zelf voor kiezen om een groter aantal ic-bedden dat het afgesproken minimum te behouden.

Ook het aantal coronapatiënten op reguliere verpleegafdelingen is flink afgenomen in de afgelopen periode. In de zogeheten klinieken liggen momenteel 688 coronapatiënten. Een maand geleden lag dat aantal nog rond de 1.800.

Verder is ook het aantal patiënten dat is overgeplaatst naar andere ziekenhuizen afgenomen, aldus het LNAZ.