Wereldgezondheidsorganisatie WHO gaat varianten van het coronavirus aanduiden met letters uit het Griekse alfabet, zodat ze niet worden vernoemd naar de landen of gebieden waar een mutatie voor het eerst is vastgesteld. Dat kan namelijk als stigmatiserend worden ervaren, zoals de Indiase regering duidelijk heeft gemaakt.

De Britse, Zuid-Afrikaanse, Braziliaanse en Indiase variant worden voortaan aangeduid met respectievelijk Alpha, Bèta, Gamma en Delta. Toekomstige zorgelijke of belangwekkende mutaties krijgen een andere letter.

Een land is mogelijk sneller bereid een nieuw ontdekte variant te rapporteren als die niet de naam van dat land krijgt. Dit alles moet de publieke discussie bovendien eenvoudiger maken. Op de website van de WHO komen de namen van de varianten te staan. Als de 24 Griekse letters zijn gebruikt, wordt iets anders bedacht.

De wetenschappelijke aanduidingen - de Britse variant heet bijvoorbeeld B.1.1.7 - worden gehandhaafd. De werkgroep die het 'letterbesluit' nam, is een paar maanden aan het werk geweest. Onder meer een voorstel om de namen van Griekse goden als naamgever van de coronavirusvarianten te gebruiken, werd verworpen.

Vorig jaar maart deed de Amerikaanse oud-president Donald Trump stof opwaaien toen hij het coronavirus aanduidde als het Chinese virus, tot groot ongenoegen van China. In 1918 kwam Spanje in het verweer tegen de benaming Spaanse griep voor de grieppandemie.