De coronasituatie is in veel Nederlandse gebieden verbeterd en dus is het risiconiveau in meerdere regio's al van 'zeer ernstig' naar 'ernstig' of zelfs 'zorgelijk' gegaan. Maar wat betekenen deze risiconiveaus en wat is het nut ervan?

Volgens het ministerie van Volksgezondheid maken de risiconiveaus duidelijk hoe de situatie in een bepaalde regio is. Het is echter niet zo dat in de afgeschaalde regio's minder strenge coronamaatregelen gaan gelden dan in regio's met een hoger risiconiveau.

De risiconiveaus zijn ook niet bepalend voor de landelijke afschaling van de maatregelen, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. Vooralsnog blijven de coronamaatregelen gewoon op landelijk niveau gelden.

Het kabinet heeft afgesproken dat de maatregelen in het hele land blijven gelden tot het laagste risiconiveau 'waakzaam' is bereikt.

Welke risiconiveaus zijn er?

  • Niveau 1 (waakzaam): De situatie in de veiligheidsregio is 'onder controle te houden'. Het aantal nieuwe besmettingen is klein en de druk op de zorg is beperkt.
  • Niveau 2 (zorgelijk): De situatie is lastig onder controle te houden. Er komen veel nieuwe besmettingen bij en de druk op de zorg is hoog.
  • Niveau 3 (ernstig): De situatie in deze regio is ernstig vanwege een groot aantal nieuwe besmettingen en een hoge druk op de zorg.
  • Niveau 4 (zeer ernstig): In deze regio is de situatie erg slecht. Er zijn extreem veel nieuwe besmettingen en ook de druk op de zorg is extreem hoog.

Meerdere regio's schalen af

Zo hebben alle 25 veiligheidsregio's in Nederland sinds eind vorig jaar opgeschaald naar niveau 4 (zeer ernstig), het hoogste van alle risiconiveaus. Op 27 mei stelden Gooi en Vechtstreek en Zaanstreek-Waterland als eerste regio's het risiconiveau bij.

Dinsdag volgden meerdere regio's: de 'zeer ernstige' situatie is nu nog van toepassing op acht veiligheidsregio's, elf regio's hebben het stempel 'ernstig' gekregen en in zes regio's is de situatie 'zorgelijk'.

Risiconiveaus per veiligheidsregio

Minder positieve tests en opnames leiden tot afschaling

De regio's konden afschalen doordat het aantal positieve tests per 100.000 inwoners is afgenomen, evenals het aantal ziekenhuisopnames per miljoen inwoners. Voor het hoogste risiconiveau moeten meer dan 250 positieve tests per 100.000 inwoners worden gemeld en meer dan 27 opnames per miljoen inwoners per week.

De risiconiveaus waren vooral doorslaggevend in het najaar van 2020, toen in verschillende regio's het aantal nieuwe besmettingen opliep. Eind september namen eerst zes regio's, waaronder Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond en Utrecht, aanvullende maatregelen die een verdere verspreiding van het virus moesten tegengaan. Een paar dagen later volgden nog eens acht regio's, waardoor in totaal veertien regio's de coronasituatie als 'zorgelijk' werd bestempeld.

Als in meerdere regio's de situatie 'zeer ernstig' was, zouden landelijke maatregelen worden ingevoerd. Een landelijke lockdown volgde daarom niet veel later: op 15 december ging een groot deel van het land op slot