De samenwerkende hulporganisaties willen arme landen helpen bij de bestrijding van het coronavirus en openen daarom woensdag Giro555. Met het ingezamelde geld willen de organisaties de vaccinatiecampagnes in kwetsbare gebieden versnellen. Ook willen ze slachtoffers van de pandemie medische noodhulp bieden.

De samenwerkende hulporganisaties maken zich met name zorgen over de situatie in landen als India en Nepal, waar het coronavirus de laatste weken snel om zich heen grijpt.

"Alle ogen zijn nu gericht op India, maar we houden onze adem in over wat er de komende weken en maanden in andere landen kan gebeuren. We kunnen deze pandemie alleen overwinnen, als er wereldwijd gevaccineerd wordt. Ongeacht nationaliteit of inkomen", aldus Suzanne Laszlo, actievoorzitter van Giro555.

Laszlo roept mensen in Nederland op solidair te zijn met de inwoners van arme en kwetsbare landen. Onder meer Stichting Vluchteling, Oxfam Novib, UNICEF en het Nederlandse Rode Kruis zijn betrokken bij de Giro555-acties.

Bij grote rampen gaan deze en andere hulporganisaties samenwerken onder de noemer Giro555. Zo werd vorig jaar ruim 15 miljoen euro opgehaald voor noodhulp voor de Libanese hoofdstad Beiroet. Bij de ramp op 4 augustus 2020 ontplofte ruim 2.750 ton ammoniumnitraat. Dat lag daar jarenlang onveilig opgeslagen.