Drie kwart van ruim achttienhonderd mensen met long covid is nog niet volledig aan het werk. Het grootste deel van hen (95 procent) voelt zich drie maanden tot een jaar na de eerste klachten nog steeds slecht. Dat meldt het Longfonds maandag op basis van een peiling onder 1.864 personen met langdurige klachten.

De meest voorkomende symptomen van long covid zijn volgens het Longfonds vermoeidheid, concentratieverlies en kortademigheid. "De impact van het coronavirus op het dagelijks leven van deze groep mensen is enorm", stelt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. "Long covid heeft zo langzamerhand kenmerken van een nieuwe chronische ziekte."

Volgens het Longfonds maken vier op de tien mensen zich zorgen of ze ooit weer volledig aan het werk kunnen. Zo'n 65 procent van de mensen die aan de peiling deelnamen, zegt matige tot ernstige problemen te hebben met dagelijkse activiteiten zoals huishoudelijke taken. Eenzelfde percentage ervaart matige tot ernstige pijn als gevolg van COVID-19.

Het Longfonds ziet nauwelijks verschil tussen mensen uit de eerste coronagolf (maart tot en met augustus 2020) en de tweede golf (september 2020 tot en met januari 2021). Dat noemt Rutgers opvallend. "Je hoopt natuurlijk dat deze groep mensen na verloop van tijd minder klachten heeft", stelt hij. "Helemaal de mensen die al een jaar ziek zijn. Uit deze peiling blijkt dat dit voor een groot deel van deze 1.864 mensen helaas niet het geval is. Dat is een indicatie voor het langdurige karakter van long covid."

Coronapatiënten anders dan bij eerste golf: 'Jonger en zieker'
134
Coronapatiënten anders dan bij eerste golf: 'Jonger en zieker'

Het is niet te voorspellen wie welke klachten krijgt

Uit een andere enquête onder vierhonderd bedrijfsartsen komt naar voren dat 10 tot 35 procent van de mensen die het coronavirus hebben opgelopen na acht tot twaalf weken nog klachten heeft. "Bedrijfsartsen zien deze mensen nu, na de acute fase, in hun spreekkamer met aanhoudende klachten die hun werkvermogen benadelen", meldt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB).

Volgens de organisatie is niet te voorspellen wie langer klachten houdt. "Ook jongeren en mensen met een in eerste instantie milde infectie melden langdurige beperkingen. De klachten variëren sterk en beïnvloeden vaak in hoeverre mensen weer aan het werk kunnen", aldus de NVAB. Bedrijfsartsen zien ook mensen bij wie de klachten gedurende het herstel steeds afnemen en weer opspelen.