De Tweede Kamer debatteert donderdag over het wetsvoorstel van de regering over toegangsbewijzen. Daarmee zou het de komende maanden mogelijk worden om de samenleving weer sneller te openen dan zonder testen het geval zou zijn. Maar onder partijen heerst nog wel twijfel over het wetsvoorstel.

De afgelopen tijd werden al pilots gehouden, waarin mensen bijvoorbeeld naar een voetbalwedstrijd of museum konden na het tonen van een negatief testbewijs. Stap twee van het openingsplan van het kabinet zou zijn dat mensen onder voorwaarden en met een negatieve test weer naar musea of professionele sportwedstrijden kunnen. Die vrijheden kunnen vervolgens steeds verder uitgebreid worden.

Een negatief testbewijs is eenmalig geldig voor een specifiek evenement en verschilt van een vaccinatiebewijs waarmee de houder kan laten zien dat hij tegen COVID-19 is ingeënt, recent negatief is getest op het coronavirus, of is hersteld van een besmetting en voldoende antilichamen heeft.

Live: Kamer debatteert over wetsvoorstel coronatestbewijs
1
Live: Kamer debatteert over wetsvoorstel coronatestbewijs

Twijfels over wetsvoorstel

De Kamer zal donderdag twaalf uur lang debatteren over het wetsvoorstel over toegangsbewijzen. Er wordt onder meer getwijfeld aan de noodzaak van het voorgestelde testsysteem, nu het nog slechts een kwestie van enkele maanden lijkt tot een groot deel van de bevolking tegen COVID-19 is gevaccineerd.

De eerste maanden neemt de overheid de kosten voor de testen op zich, maar op enig moment deze zomer moeten mensen een eigen bijdrage betalen. Onder meer de PVV, de PvdA en D66 verzetten zich hiertegen. Veel partijen vragen zich ook af of het het geld wel waard is: om testen op grote schaal mogelijk te maken, heeft het kabinet bijna 1 miljard euro gereserveerd.

Gezondheidsraad komt half mei met advies

D66 wil dat een vaccinatiebewijs in gelijke mate in de wet wordt verankerd als een negatief testbewijs. Maar daar is het volgens het ministerie van Volksgezondheid te vroeg voor. Eerst moet duidelijk worden of en zo ja, in welke mate, een vaccinatie voorkomt dat mensen besmet raken of het virus doorgeven. Een advies daarover van de Gezondheidsraad wordt half mei verwacht.

Een Europees Green Certificate moet reizen tussen landen weer mogelijk maken, evenals erkenning van elkaars bewijzen. Over de verordening die dat bewijs mogelijk moet maken wordt nu nog in Europa gepraat. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de verordening 21 juni van kracht. Het kabinet wil begin juni een besluit nemen over het vaccinatiebewijs, zodat de Kamer zich er daarna nog drie weken over kan buigen richting de Europese deadline.