De middelbare scholen en mbo's moeten zo snel mogelijk weer volledig open, het liefst al gelijk na de meivakantie. Die oproep aan het demissionaire kabinet doet Kinderombudsman Margrite Kalverboer donderdag in NRC.

"Laten we alsjeblieft proberen om jongeren voor de zomer nog een paar maanden een béétje structuur te bieden", zegt Kalverboer.

Volgens de Kinderombudsman wordt in de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) en in de coronapersconferenties van het kabinet maar weinig rekening gehouden met de belangen van de jeugd. "Het gaat voortdurend over de opening van winkels en terrassen, over Fieldlabs en vaccinatiestrategieën. Maar ondertussen mogen studenten in het mbo en hoger onderwijs nog maar een dag per week naar school en zitten leerlingen in het voortgezet onderwijs gemiddeld drie dagen per week thuis."

Kalverboer signaleert een "stille ramp" onder kinderen en jongeren. Het is volgens haar al langer bekend dat deze leeftijdsgroepen als gevolg van de coronamaatregelen vaker last heeft van psychische klachten als eenzaamheid en depressie.

Kalverboer: 'Overheid richt zich alleen op korte termijn'

Volgens haar richt het beleid in Den Haag zich echter vooral op het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus. "Het gaat alleen maar over de korte termijn, de dagkoersen. Alsof niet doordringt dat dit beleid op de lange termijn vooral kinderen en jongeren treft."

De Kinderombudsman vreest dat de huidige generatie jeugdigen het "op allerlei fronten" pittig gaat krijgen. "Zij hebben zich op een cruciale leeftijd niet op een normale manier kunnen ontwikkelen door sociale isolatie en gebrek aan structuur. Dat kan leiden tot mentale problemen. En hoe eerder je daar in je leven mee te maken krijgt, hoe groter de invloed is op de rest van je leven. Daar maak ik me enorme zorgen over."

Dit schort er volgens onderwijzers aan het coronabeleid op scholen
275
Dit schort er volgens onderwijzers aan het coronabeleid op scholen