Huisartsen startten halverwege februari met het vaccineren van patiënten tegen COVID-19. Toch kon niet overal in het land al volop worden geprikt door huisartsen, waardoor bijvoorbeeld zestigplussers in Drenthe al wel een prik hebben gehad, terwijl sommige leeftijdsgenoten in Gelderland nog niet eens een afspraak hebben kunnen maken. Hoe zit dat?

De Nederlandse huisartsen hebben inmiddels meer dan een miljoen prikken gezet met het coronavaccin van AstraZeneca, blijkt uit de meest recente data van het coronadashboard.

Toch zijn die prikken niet evenredig over het land verdeeld, en dat heeft te maken met de schaarste rondom de vaccins. Omdat er maar beperkt vaccins geleverd konden worden, werd het vaccinatieproces bij de huisartsen in februari gefaseerd uitgerold, te beginnen bij de zuidelijke provincies en te eindigen in de noordelijke. Daardoor kregen Zeeuwse huisartsen medio februari al de eerste vaccins geleverd, terwijl de huisartsen in Drenthe, Groningen en Friesland deze pas in april kregen.

Het precieze aantal geleverde vaccins speelt ook nog een rol bij deze gefaseerde uitrol: de grootte van de leveringen is namelijk niet altijd gelijk aan het aantal patiënten dat de huisartsen in de provincie onder hun hoede hebben. De afweging is daarbij tussen hoeveel vaccins binnenkomen, hoe groot de voorraad is en hoe deze vaccins zo praktisch en efficiënt mogelijk kunnen worden afgezet, licht een woordvoerder van het RIVM toe. "Je kan het wel gaan verdelen over twaalf provincies, maar dan moet je daar ook heen rijden."

Zo kregen de drie noordelijke provincies recent een grote levering van AstraZeneca, waardoor de provincies in één keer konden worden bevoorraad voor zowel de eerste als de tweede prik. De komende dagen worden weer nieuwe vaccins geleverd aan de provincies, waardoor ook de nog wachtende zestigplusser in Gelderland een prik in kan plannen.

Wie krijgen via hun huisarts een coronavaccinatie aangeboden?

  • 60 tot en met 64-jarigen (uitnodiging en vaccinatie door huisarts)
  • Hoogrisicopatiënten (60+) zoals mensen met morbide obesitas of het syndroom van Down (uitnodiging en vaccinatie door huisarts)
  • Hoogrisicopatiënten (60-) zoals mensen met morbide obesitas of het syndroom van Down (uitnodiging via huisarts, vaccinatie bij GGD)
  • Mensen met een medische indicatie (uitnodiging via huisarts, vaccinatie bij GGD)

Ook AstraZeneca-stop beïnvloedde vaccinatieproces

Ook de uit voorzorg ingelaste AstraZeneca-prikpauze had invloed op het verloop van het vaccinatieproces bij de huisartsen. Het vaccineren met AstraZeneca werd tweemaal (deels) stilgelegd vanwege een zeldzame bijwerking waarbij een ernstige vorm van trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes wordt ontwikkeld.

De ontwikkelingen rondom het AstraZeneca-vaccins hebben bovenop de veranderingen in leveringen ervoor gezorgd dat huisartsen zich steeds moesten aanpassen, onder meer in het opnieuw inplannen van afspraken en verhuizingen naar grotere priklocaties. "De pittigheid zit hem ook in die regelmatige veranderingen, dat vraagt veel van de huisartsen. Ze stellen zich zeer flexibel op."