Het percentage positief op het coronavirus geteste personen is gestegen, meldt het RIVM dinsdag in de wekelijkse update. Het aandeel groeide van 10,6 procent in de week van 21 tot en met 27 april naar 11,7 procent in de afgelopen week. In de laatste zeven dagen lieten bijna 411.000 mensen zich testen, 16 procent minder dan in de week ervoor. Volgens het instituut speelde het begin van de meivakantie hierin een rol.

Het aantal nieuwe positieve tests daalde in de afgelopen week met 6 procent naar 52.087. Het aantal ziekenhuisopnames van COVID-19-patiënten nam met 8 procent af ten opzichte van de zeven dagen ervoor. Verder is het positief dat het reproductiegetal (R) onder de 1 is gezakt (0,96).

Er zijn nu voor de vierde week op rij meer dan 50.000 nieuwe gevallen vastgesteld. Vorige week meldde het instituut iets meer dan 55.000 positieve tests. Dat cijfer was iets vertekend door een storing in de nacht van vorige week maandag op dinsdag.

Tijdens het afgelopen weekeinde was er ook een storing, waardoor de dagelijkse cijfers lager uitvielen. Dit werd op maandag gecorrigeerd, toen er meer dan 9.200 gevallen bij kwamen.

Coronapatiënten anders dan bij eerste golf: 'Jonger en zieker'
134
Coronapatiënten anders dan bij eerste golf: 'Jonger en zieker'

Aantal opnames onder jongere groepen stijgt

In totaal zijn in de afgelopen week 1.633 coronagerelateerde ziekenhuisopnames geregistreerd. Het aantal opnames op intensivecareafdelingen was met 377 ongeveer even groot als de 379 opnames in de week ervoor.

Het aantal ziekenhuisopnames onder jongere groepen is in de derde coronagolf sterk gestegen. De toename is het grootst onder 30- tot en met 39-jarigen en 40- tot en met 59-jarigen, aldus het instituut.

Volgens het RIVM is het wekelijkse aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten mede gedaald door de vaccinatiecampagne. Het aantal opnames van coronapatiënten boven de tachtig nam in de afgelopen week met 60 procent af in vergelijking met de zeven dagen ervoor.

Het aantal vastgestelde coronagerelateerde sterfgevallen kwam in de afgelopen week uit op 128, tegenover 127 in de voorgaande week.

De R was op 19 april 0,96. Dit betekent dat 100 mensen die het virus bij zich droegen gemiddeld 96 anderen besmetten. Het RIVM kijkt ongeveer twee weken terug, omdat het instituut anders geen betrouwbaar cijfer kan geven. Het RIVM meldde vorige week nog een R van 1,03.