Het aantal ziekenhuizen dat in staat is de kritiek planbare zorg volgens planning te leveren is verder gedaald. Waar vorige week nog 63 procent van de ziekenhuizen al deze zorg konden leveren, daalde dit percentage deze week naar 49 procent. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die constateert dat de druk op de zorg verder toeneemt.

Kritiek planbare zorg is zorg die binnen zes weken noodzakelijk om gezondheidsschade bij de patiënt te voorkomen. Dat niet alle ziekenhuizen dit zoals gepland kunnen leveren, betekent dus dat de uitgestelde kritieke zorg binnen een paar weken moet worden ingehaald, aldus de NZa.

De planbare zorg, waar ingrepen onder vallen die kunnen worden uitgesteld zonder dat de patiënt hier blijvende schade aan ondervindt, werd al in bijna alle ziekenhuizen niet meer volgens planning geleverd. De acute en semi-acute zorg kan nog wel steeds worden geleverd.

Op de intensive care's (ic's) blijft de druk nog steeds onverminderd hoog. Al bijna twee weken lang ligt de bezetting op de ic boven de achthonderd patiënten.

De verwachting is dat het aantal coronapatiënten op de ic de hele maand mei nog hoog blijft, zei Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) eerder deze week. Mogelijkerwijs kan de instroom volgens Kuipers nog licht stijgen, waardoor de ziekenhuizen volgens hem nog verder onder druk komen te staan.

Kuipers: 'Hoogste ic-bezetting in bijna een jaar, geen code zwart'
105
Kuipers: 'Hoogste ic-bezetting in bijna een jaar, geen code zwart'

1,4 miljoen verwijzingen minder dan verwacht

De coronacrisis heeft ook effect op het aantal verwijzingen van patiënten naar ziekenhuizen. Het geschatte aantal gemiste verwijzingen sinds maart 2020, het begin van de coronacrisis, is opgelopen tot 1,4 miljoen. Dit heeft volgens de autoriteit geleid tot 1,1 miljoen minder polikliniekbezoeken en 230.000 minder operaties dan er normaal zouden zijn geweest. Alleen bij cardiologie, dermatologie en oogheelkunde waren de aantallen operaties als in voorgaande jaren.

De NZa schat verder in dat er sinds maart 2020 ongeveer 75.000 minder verwijzingen waren naar de ggz dan te verwachten was zonder corona.