Cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laten donderdag zien dat de situatie in de ziekenhuizen steeds penibeler wordt. Meer dan een derde van de ziekenhuizen (37 procent) slaagt er door de toestroom van coronapatiënten niet meer in alle kritieke planbare zorg volgens planning te leveren. Dat is zorg die binnen zes weken noodzakelijk is om gezondheidsschade bij de patiënt te voorkomen.

Uit de rapportage blijkt een verdere verslechtering ten opzichte van vorige week. Toen liet 31 procent van de ziekenhuizen weten de planning niet volledig te halen voor ingrepen die eigenlijk binnen zes weken zouden moeten.

Eerder op de dag noemde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) de situatie al "absoluut zorgwekkend". Vrijwel geen enkel ziekenhuis levert namelijk nog planbare zorg volgens de planning.

Onder die noemer vallen ingrepen die wel nodig zijn, maar zonder blijvende schade voor langere tijd kunnen worden uitgesteld. Vorige week zei nog 4 procent hier wel in te slagen, nu is dat gedaald tot 1 procent. Een kwart van de ziekenhuizen levert helemaal geen planbare zorg meer.

Acute zorg die binnen 24 uur noodzakelijk is, en semi-acute zorg die binnen een week is vereist, gaan volgens de NZa-rapportage wel nog steeds volledig door.

RIVM verwacht binnen twee weken afname bezette ziekenhuisbedden

De instroom van coronapatiënten in de ziekenhuizen "lijkt af te vlakken" en het aantal nieuwe besmettingen stabiliseert, zo constateerde Jaap van Dissel van het RIVM eerder op donderdag tijdens een technische briefing. Van een duidelijke afname is echter nog geen sprake. Op basis van modelberekeningen verwacht het RIVM dat de daling binnenkort zal inzetten.

Het aantal bezette ziekenhuisbedden neemt volgens de berekeningen over één tot twee weken af. Van Dissel benadrukt dat de modellen wel onzeker zijn. De piek zou zich dus ook later kunnen voordoen en hoger kunnen zijn dan het instituut nu voorziet.

Het maakt volgens de modellen voor de intensivecareopnames waarschijnlijk niet uit of de maatregelen volgende week of pas half mei worden versoepeld, aldus de RIVM-baas. Maar ook dat is niet zeker, zo benadrukte hij.