Risicogericht grootschalig testen kan helpen om beter zicht te krijgen op het coronavirus bij een uitbraak of een hoge besmettingsgraad. Dat is de belangrijkste conclusie uit het eindrapport over vier pilots met grootschalig testen in Lansingerland, Rotterdam-Charlois, Dronten en Bunschoten, dat demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) woensdag in ontvangst nam.

Bij de pilots zijn alle inwoners uitgenodigd om zich te laten testen, ongeacht of iemand klachten heeft. De onderzoeken laten een hoge testbereidheid zien als het gevoel van urgentie onder de bevolking ook hoog is. Zo liet een meerderheid van de bevolking van Lansingerland zich testen naar aanleiding van een uitbraak van de Britse variant op een school.

De pilots laten ook zien dat de testbereidheid vergroot kan worden door bijvoorbeeld het aanbieden van laagdrempelige testmogelijkheden dicht bij huis, zoals testbussen of decentrale testlocaties in scholen, buurthuizen, kerken en moskeeën.

Ook gerichte communicatie en informatie, die aansluit op de lokale omstandigheden, stimuleert de deelname, evenals het aanbieden van ondersteuning bij quarantaine en isolatie.

De inzet van deze extra inspanningen leiden wel tot extra kosten. Daarom wordt er geadviseerd risicogericht grootschalig testen alleen in te zetten als de infectiedruk en het urgentiegevoel hoog zijn, zoals in risicovolle situaties of bij ernstige uitbraken.

Kuipers: 'We leren alleen van testevenementen als het virus onder ons is'
94
Kuipers: 'We leren alleen van testevenementen als het virus onder ons is'

Ouderen meer bereid tot testen dan jongeren bij afwezigheid klachten

Het onderzoek concludeerde tevens dat ouderen meer dan jongeren bereid zijn zich te laten testen als ze geen klachten hebben. Ook zagen de onderzoekers dat risicogericht grootschalig testen impact had op het aantal besmettingen. In Lansingerland werd een dalende trend in het aantal besmettingen gezien, in Bunschoten een stabiliserende trend, terwijl in de rest van de regio Utrecht de besmettingen op dat moment juist toenamen.

De pilots zijn intensief gevolgd door zowel gedragsonderzoekers als epidemiologen. Risicogericht grootschalig testen is toegevoegd als extra instrument aan de gereedschapskist van de GGD's.

De ervaringen uit de pilots worden verzameld op een speciaal platform Risicogericht Grootschalig Testen, dat door koepelorganisatie GGD GHOR Nederland opgezet wordt.

Zo verschilt de coronatest voor thuis met de GGD-test
84
Zo verschilt de coronatest voor thuis met de GGD-test