Het Outbreak Management Team (OMT) adviseerde het demissionaire kabinet met klem om te wachten met het versoepelen van de coronamaatregelen. In het dinsdagavond gepubliceerde advies leggen de experts uit dat het beter is om te wachten tot de coronapiek zeker gepasseerd is. Hoe eerder de versoepelingen worden doorgevoerd, des te trager het aantal besmettingen per week zal dalen, aldus de experts.

Dat leidt er vervolgens toe dat de druk op de ziekenhuizen zal aanhouden. Het OMT wijst erop dat het aantal ziekenhuis- en ic-opnames zich momenteel op een hoog plateau bevinden of de piek naderen. Als gewacht wordt met versoepelingen, dan zal de ziekenhuisbezetting na de piek snel afnemen, beweren de experts.

Het OMT had liever versoepeld als de gemiddelde instroom van coronapatiënten in ziekenhuizen in één week met 10 procent was gedaald, en de daling daarna had doorgezet. Afgelopen week daalde de instroom van patiënten met ruim 3 procent ten opzichte van een week eerder, terwijl de hoeveelheid besmettingen met 5,3 procent steeg. Deze dinsdag volgde het grootste aantal nieuwe ziekenhuisopnames van dit jaar.

Het kabinet besloot anders. Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) kondigden dinsdagavond op een persconferentie aan dat de eerste stap van het heropeningsplan (de heropening van terrassen, het einde van de avondklok en het verruimen van de winkelmogelijkheden) gewoon doorgang kan vinden op 28 april.

De bewindslieden erkennen dat er een risico wordt genomen. Rutte vindt echter dat in ziekenhuizen "net voldoende" is veranderd om versoepelingen te verantwoorden. Die worden "behoedzaam en voorzichtig genomen", beloofden Rutte en De Jonge. "We kunnen ons weinig tegenvallers permitteren, want in de zorg is het nog steeds alle hens aan dek."

Analyse: 'Jolige sfeer in positiefste persconferentie van het jaar'
274
Analyse: 'Jolige sfeer in positiefste persconferentie van het jaar'

Positieve prognoses voor toekomst, maar die zijn onzeker

Het OMT benadrukt verder dat de prognoses voor de korte termijn nog altijd onzeker zijn, zoals RIVM-topvrouw en onderdeel van het OMT Aura Timen eerder deze dinsdag ook uitlegde. Hoewel de experts positiever gestemd zijn over de toekomst, hangt nog altijd veel af van de naleving van de coronamaatregelen en het vaccinatietempo.

De experts stellen dat vooral in volle treinen en bussen de maatregelen minder worden nageleefd. De vervoersbedrijven zouden hun verantwoordelijkheid moeten nemen, aldus het OMT. "Het zorg dragen voor voldoende beschikbare ruimte tijdens vervoer helpt in belangrijke mate de uitvoering van de basisregels."