Bij het RIVM zijn in de afgelopen week 53.981 nieuwe positieve coronatests gemeld, een stijging van 5,3 procent ten opzichte van de week ervoor. Volgens het instituut ligt het reproductiegetal (R) boven de 1 en is de druk op de zorg "onverminderd hoog".

Het reproductiegetal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Bij een R-waarde boven de 1 neemt het aantal nieuwe besmettingen toe. Het reproductiegetal van 5 april steeg naar 1,06. Met een ondergrens van 1,04 en een bovengrens van 1,09, ligt het R-getal weer in het geheel boven de 1. In totaal werden de afgelopen week 493.510 mensen getest, tegenover 488.907 de week ervoor.

In de afgelopen week werden ook 1.542 ziekenhuisopnames geregistreerd. Dat aantal is kleiner dan de 1.752 van de week ervoor, maar dat wordt mede veroorzaakt doordat de ziekenhuizen nog niet alle opnames op de verpleegafdelingen hebben gemeld vanwege een storing. Het werkelijke aantal ziekenhuisopnames wordt later deze week bekendgemaakt.

Het aantal ic-opnames is licht gedaald. Het ging in de afgelopen week om 379, tegenover 390 in de week daarvoor. Nu steeds meer ouderen en kwetsbare personen tegen COVID-19 gevaccineerd zijn, liggen er relatief meer jongere coronapatiënten in het ziekenhuis.

Ook konden meer coronapatiënten thuis door hun huisarts behandeld worden. Artsen hebben nu meer mogelijkheden om patiënten te behandelen met middelen die voorheen alleen in ziekenhuizen voorhanden waren. Zo kunnen ze zuurstof en ontstekingsremmers toedienen.

Het aantal mensen dat overleed aan de gevolgen van het virus, daalde van 174 vorige week naar 146 afgelopen week.