De avondklok is vanaf 28 april verleden tijd, zo besloot het kabinet dinsdag. Maar de besmettingscijfers zijn nu hoger dan in januari, toen de beruchte maatregel werd ingevoerd. Ook liggen de ic's voller dan toen. Is dit wel een logisch moment om te versoepelen?

Het aantal besmettingen is gestegen

De avondklok tussen 21.00 uur en 4.30 uur werd van kracht op 23 januari. Het gemiddelde aantal besmettingen was die week 5.462. Vergelijk dat met het gemiddelde van de afgelopen week (13 tot en met 19 april): 7.699.

In onderstaande tabel is het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen te zien, plus het aantal gemelde besmettingen per dag. Opvallend is dat het aantal besmettingen op 20 januari al een maand lang daalde: van bijna 11.000 op 20 december tot bijna 5.600 op 20 januari. In de afgelopen vier weken steeg dit aantal van 6.028 naar 7.699.

Aantal vastgestelde besmettingen per dag

© NU.nl/LocalFocus

Er zijn meer bedden bezet met coronapatiënten

De capaciteit van de ziekenhuizen en het aantal ic-bedden spelen vanaf het begin van de coronacrisis een belangrijke rol in het overheidsbeleid. Hoe stonden de ziekenhuizen er in januari voor, vergeleken met nu?

Op 20 januari lagen er 2.385 mensen met COVID-19 in de Nederlandse ziekenhuizen. Op 19 april waren dat er meer: 2.544. Het aantal door coronapatiënten bezette ic-bedden is in die periode gestegen van 675 tot 813.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), verwachtte in januari een "dalende trend", die "slechts langzaam doorzet". Inmiddels spreekt hij van "een plateau op hoog niveau". Toch is hij positief omdat de opnamecijfers niet meer stijgen zoals in maart. Kuipers denkt dat de piek achter de rug is.

Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's

© NU.nl/LocalFocus

De race tussen vaccineren en virusvarianten

Het grootste verschil met januari is het aantal coronavaccinaties. Op 20 januari was de overheid twee weken onderweg met vaccineren en lag het aantal gezette prikken op 116.177. Drie maanden later zijn dat er veertig keer zo veel en zijn er ruim 4,5 miljoen prikken uitgedeeld. Op 11 april waren drie miljoen Nederlanders gevaccineerd met een eerste dosis.

Een andere ontwikkeling in januari die zwaar op de besluitvorming drukte, was de opkomst van de extra besmettelijke Britse variant. Destijds had 10 procent van de besmette bevolking deze virusvariant onder de leden. Kuipers sprak van een "soort race tegen de klok". De dramatische situatie in Britse ziekenhuizen en de zorgtekorten - vers in het geheugen - waren aanleiding tot ingrijpen.

In de afgelopen drie maanden heeft niet alleen de Britse variant de overhand gekregen in Nederland: er zijn ook een Zuid-Afrikaanse en een Braziliaanse variant bij gekomen. Het OMT (Outbreak Management Team) liet weten dat half maart 90 procent van de besmettingen de Britse variant betrof. De Braziliaanse P1-variant verspreidde zich tussen half februari en half maart naar elf verschillende GGD-regio's. Bij 1,4 procent van de besmettingen bleek het om de P1-variant te gaan, maar het OMT verwacht dat het daadwerkelijke aantal hoger ligt.

Mocht het demissionaire kabinet in de persconferentie van dinsdagavond inderdaad versoepelingen aankondigen, dan zal dit besluit zwaar leunen op het aantal vaccinaties. De andere cijfers zijn in vergelijking met januari geen reden voor ontspanning.