Jens Spahn, de Duitse minister van Volksgezondheid, roept de Duitse deelstaten op direct strengere coronamaatregelen te nemen en niet te wachten op een wetswijziging van bondskanselier Angela Merkel.

Merkel werkt aan een wet waarmee de regering buiten de zestien deelstaten om landelijke maatregelen kan nemen. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het parlement, maar Spahn vreest dat dit te veel tijd in beslag neemt.

"We weten door de afgelopen herfst wat er gebeurt als we niet snel handelen", aldus de minister. "We moeten het contact tussen mensen zo snel mogelijk drastisch beperken."

In de afgelopen dagen is het aantal nieuwe besmettingen in Duitsland weer fors toegenomen. Donderdag werden 29.426 besmettingen geregistreerd, de grootste toename sinds begin januari. Spahn vreest dat de piek van de derde golf hoger zal zijn dan die van de tweede aan het einde van 2020.

De Duitse regering kan al een landelijke lockdown invoeren, maar de deelstaten hebben de bevoegdheid om hun eigen beleid te maken.

Veel deelstaten staan sceptisch tegenover de beperkingen die worden opgelegd en vrezen nog meer economische schade. Met name de door Merkel voorgestelde avondklok stuit op weerstand. Verschillende deelstaatpremiers noemden die buitenproportioneel of ongrondwettelijk.

Tevredenheid over voortgang vaccinatie

Ondanks zijn oproep tot strengere maatregelen is Spahn tevreden over de voortgang van het vaccinatietraject. De minister heeft goede hoop dat eind april een vijfde van de Duitse bevolking ten minste één dosis toegediend heeft gekregen.

De problemen met de vaccins van AstraZeneca en Janssen zullen volgens Spahn tot vertragingen leiden, maar hij stelde dat er voldoende alternatieven zijn. De minister denkt dat het tot het einde van de zomer zal duren voordat er sprake is van groepsimmuniteit in Duitsland.