Het opschalen van de landelijke intensivecarecapaciteit naar 1.550 bedden gaat waarschijnlijk niet lukken. Meerdere regio's zeggen hun aandeel niet te kunnen leveren, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs alle tien zorgregio's in Nederland. Het verder opschalen lukt niet omdat er een gebrek is aan personeel, dat ziek thuis zit door een coronabesmetting of oververmoeid is.

De ROAZ-regio's (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) West en Euregio gaat het niet lukken om het gevraagde aantal bedden te leveren. In West is het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) het grootste ziekenhuis en voor Euregio is dat Medisch Spectrum Twente uit Enschede.

In het noorden en in Brabant gaat het opschalen om landelijk tot 1.550 intensivecarebedden te komen "waarschijnlijk niet volledig" lukken.

In de regio's Zwolle, Noord (Groningen, Friesland en Drenthe) en Noord-West/AMC (Noord-Holland, en Flevoland) worden bedden gebruikt die eigenlijk bedoeld zijn voor calamiteiten zoals een groot verkeersongeval of een hevige brand. Die zogeheten BOSS-bedden (Beds Open for Safety and Support) moeten in principe altijd vrij zijn.

In Noord en in Noord-West/AMC zijn dat er overigens maar weinig. De meeste 'calamiteitenbedden' zijn daar gewoon vrij. In de regio Zwolle zijn er wel meer bezet.

Er zijn ook meerdere regio's die niet met zekerheid kunnen zeggen of opschaling gaat lukken, maar daar nu nog geen voorspelling over durven te geven. "Het vraagt in ieder geval scherpe en moeilijke keuzes", zegt een woordvoerder van ROAZ-regio Limburg.

Onder meer in Brabant gaat opschaling "waarschijnlijk niet volledig" lukken.

Onder meer in Brabant gaat opschaling "waarschijnlijk niet volledig" lukken.
Onder meer in Brabant gaat opschaling "waarschijnlijk niet volledig" lukken.
Foto: ANP

Minder operatiecapaciteit door extra personeel op ic

Het maken van die "scherpe en moeilijke" keuzes komt erop neer dat opschaling ten koste gaat van het verlenen van reguliere zorg. Personeel dat normaal gesproken op andere afdelingen werkt, moet nu worden ingezet op de intensive care (ic). Dat gaat ten koste van bijvoorbeeld de operatiecapaciteit.

Niet alleen niet-urgente ingrepen zoals voor staar of een nieuwe heup worden uitgesteld, maar steeds vaker gaat het ook om semi-acute zorg zoals hart- en kankeroperaties die binnen zes weken moeten worden uitgevoerd.

Ook eerdere opschaling nog niet gerealiseerd

Vrijdag maakte Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), bekend dat de ic-capaciteit moet worden opgeschroefd naar 1.550 bedden vanwege een tekort aan ic-capaciteit.

Eind maart werd besloten op te schalen tot 1.450 ic-bedden, maar ook dat aantal is nog niet gerealiseerd. Woensdag waren er iets meer dan veertienhonderd ic-bedden beschikbaar.

Overigens leveren alle regio's tot nu toe hun afgesproken aandeel in het aantal ic-bedden voor coronapatiënten, zegt een woordvoerder van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er zijn zelfs regio's die meer coronapatiënten op de intensive care hebben liggen dan officieel is afgesproken, maar niet in staat zijn om voldoende bedden te leveren voor de opschaling naar 1.550 ic-bedden.

Omdat het bij die opschaling gaat om corona- en niet-coronazorg, geven dat soort situaties weer hoezeer de niet-coronazorg op de intensive cares in het gedrang komt. "We kunnen maar op een beperkte groep een beroep doen, die al lange tijd extra belast wordt. Daar is de rek uit", vertelt de woordvoerder van het Netwerk Acute Zorg Brabant over het ziekenhuispersoneel.

Woensdag waren in totaal 1.248 ic-bedden bezet. Op bijna achthonderd daarvan liggen coronapatiënten.

Gommers: 'Versoepel echt niet tot alle zestigplussers gevaccineerd zijn'
1
Gommers: 'Versoepel echt niet tot alle zestigplussers gevaccineerd zijn'