Lees hier vanaf 19.00 uur mee met de persconferentie van Rutte en De Jonge.
Bekijk hier de coronapersconferentie van Rutte en De Jonge
Bekijk hier de coronapersconferentie van Rutte en De Jonge
een paar seconden geleden
De Jonge: "Deze stap past juist goed bij de ontwikkelingen die we zien. Het blijft belangrijk om je te houden aan de basisregels. Tegen de tijd dat we allemaal zijn gevaccineerd en de besmettingsgraad lager ligt, kunnen we de 1,5 meter laten vallen. Maar we besluiten pas op 13 augustus of dat kan, dan is de vaccinatiegraad waarschijnlijk hoog genoeg."
een paar seconden geleden
Rutte: "Het is niet te vroeg. We hebben heel precies advies gevraagd aan het OMT, dat zegt dat je op de korte termijn eigenlijk niets fout kan doen. Dit is een verantwoorde stap."
een paar seconden geleden
De Jonge: "Voor groene landen wordt niet om een DCC gevraagd. Dat geldt nog niet voor ons, want wij zijn nog niet groen. Onze testratio van positieve testen moet dan bijvoorbeeld onder de 4 procent komen. De aanname is dat met het huidige tempo we begin juli op groen komen. Dan hoeft er helemaal niks meer. Stel dat je daarvoor op vakantie wil, dan word je waarschijnlijk om een DCC gevraagd. Dat kan met een vaccinatie of herstelbewijs, of met een negatieve test die gratis wordt aangeboden. Je hebt maar één negatieve test nodig om weg te komen. Bij een vaccinatie zullen veel landen het pas als volledig beschouwen vanaf twee weken na de laatste prik."
een paar seconden geleden
De Jonge: "We gaan met de spuitbus de wijken in, om die vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen en ervoor te zorgen dat die zo homogeen mogelijk is, waarbij er geen gaten op de kaart van Nederland vallen. De deltavariant gaat waarschijnlijk de boel overnemen, dan wil je zo ver mogelijk zijn met vaccineren."
een paar seconden geleden
Rutte: "We gaan nu nog niet uit van criteria voor terugdraaien. We willen scherp blijven en zullen Nederland ook steeds bijpraten. We zullen altijd ingrijpen als er een verslechtering optreedt, maar we verwachten niet dat dat nodig zal zijn. We denken dat het kan, omdat alle prognoses dat laten zien."
een paar seconden geleden
Rutte: "Over de koning heb ik gezegd dat hij ervan baalt. Het was een enorme toestroom en werd erg druk. Dat kan een keer gebeuren, maar de 1,5 meter blijft van belang. We hebben nog zo veel mensen die niet volledig gevaccineerd zijn, dus het blijft echt belangrijk. Op heel veel plekken zie ik dat mensen zich er nog goed aan houden. De handhaving zal blijven bij excessen, als er zichtbaar is dat mensen zich er niet aan houden."
een paar seconden geleden
De Jonge: "Jongeren met een medische beperking worden al opgeroepen om zich te laten vaccineren. Voor de komende maanden hebben we verder alle prikslots nodig voor alle volwassenen. Maar nogmaals, ik ben voor om ook jongeren te laten vaccineren."
een paar seconden geleden
De Jonge: "De Gezondheidsraad weegt alle aspecten mee wat betreft vaccinaties voor jongeren. We willen het reproductiegetal onder de 1 houden. Voor jongeren is het van belang omdat de continuïteit van het onderwijs zo makkelijker wordt. We wachten het advies af, maar ik zelf ben voorstander om het wel te doen. Als we het najaar ingaan, zijn er onzekerheden. Er zullen altijd mensen zijn die niet gevaccineerd zijn. Bij een deel van de mensen zal de vaccinatie onvoldoende immuunrespons opwekken. We weten ook niet in welke mate vaccinaties bijdragen aan het voorkomen van het overdragen van het virus, zelfs als iemand er niet ziek van wordt. Die groep van gevaccineerden moet zo groot mogelijk zijn. Dan hebben we wellicht nog een opleving van besmettingen, maar niet in de ziekenhuizen."
een paar seconden geleden
Rutte: "Vanaf 26 juni kan er weer in de kroeg naar voetbal gekeken worden, vanaf 30 juni zelfs met een groot scherm, want dat is dan een evenement omdat er meer mensen op afkomen. Maar die 1,5 meter blijft cruciaal."
een paar seconden geleden
Rutte: "We hebben stap vier en vijf samengevoegd en zelfs vervroegd. We verwachten dat dat kan, omdat het geen impact zal hebben op de zorg. Tegelijkertijd zijn er dus echt nog onzekerheden. Daarom blijven we kijken naar bijvoorbeeld het vaccineren van jongeren."
een paar seconden geleden
Rutte: "Het einde van de crisis in zicht, maar er zijn nog wat punten. Vorig jaar zaten we met nog minder besmettingen, maar nu hebben we de vaccinaties. We weten nog niet waar we op uitkomen qua vaccinatiegraad, of er nog nieuwe varianten komen, wat er gebeurt met terugkerende vakantiegangers, of de vaccins beschermen tegen het overdragen van het virus, en wat het seizoenseffect precies is. We blijven uitermate waakzaam."
een paar seconden geleden
De Jonge: "Er valt steeds meer te zeggen om ook meer tieners te vaccineren. Jongeren lijden niet zo onder het virus, maar wel onder de maatregelen. Onze jongeren hebben al te veel les via een computerscherm meegemaakt. We kijken uit naar het advies van de Gezondheidsraad."
een paar seconden geleden
De Jonge: "Op deze manier snijden we het virus de pas af. Voorlopig moeten we ons echt nog aan de 1,5 meter houden. Op vrijdag 13 augustus hopen we te kunnen besluiten om de laatste maatregelen gedag te zeggen. We kijken dan naar de besmettingsgraad en de opgebouwde immuniteit. Of dat bij het begin van het schooljaar al kan, is nog niet zeker. Daarom vragen we het onderwijs om zich op beide scenario's voor te bereiden. Dan kunnen ze zodra het kan met normaal onderwijs starten. Hoe het najaar eruit gaat zien, is nog niet met zekerheid te zeggen. We weten dat er risico's zullen zijn waar we rekening mee moeten houden. We moeten een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad halen, maar ook dan moeten varianten in de gaten gehouden worden. Richting het najaar zullen we de dijk moeten verstevigen om droge voeten te houden, dus ook met testen. We kijken of we testen aan huis kunnen bezorgen en vragen aan studenten en scholieren zich twee keer per week thuis te testen."
een paar seconden geleden
De Jonge: "Op wijsopreis.nl kun je de kleurencodes voor vakantielanden zien. Steeds meer landen worden groen, maar veel blijven voorlopig geel. Nederland zelf staat nog niet op groen, dus andere landen kunnen van Nederland een bewijs van vaccinatie, herstel of negatieve test vragen. Daarvoor heb je een DCC (Digitaal Corona Certificaat, red.) nodig. Welke landen daarom vragen, is nog niet duidelijk, maar dat verwachten we komende weken te weten."
een paar seconden geleden
De Jonge: "Alle achttienplussers kunnen vanaf 23 juni een Janssen-prik aanvragen, daar heb je er maar één van nodig. Maar we prikken zolang de voorraad strekt."
een paar seconden geleden
De Jonge: "Vaccinatie is onze belangrijkste troef, iedere dag wordt dat meer zichtbaar. Zo zijn we steeds beter beschermd en krijgen we de ruimte om dingen te doen die het leven kleur geven. Een vol voetbalstadion per uur aan prikken zagen we de afgelopen week. De hele jaargang van 2003 kan morgen vanaf 10.00 uur een afspraak maken. Dat is een moment om te vieren, want alle volwassenen zijn dan uitgenodigd. Half juli heeft iedereen die dat wil dan zijn eerste prik, en half augustus zijn tweede."
een paar seconden geleden
Rutte: "We zullen als kabinet tijdens de zomer alle ontwikkelingen in de gaten houden, zodat we veilig het najaar in kunnen gaan."
een paar seconden geleden
Rutte: "Dit is een bijzonder moment. We zijn in een fase dat de nadruk ligt op wat er weer kan, en dat hebben we met elkaar verdiend. Door ons massaal te laten vaccineren. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Laat ons voorzichtig en alert blijven, zeker als u in het buitenland op vakantie gaat. Varianten blijven zich aandienen en kunnen snel om zich heen grijpen. Natuurlijk maken vaccinaties het grote verschil met vorig jaar, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee."
een paar seconden geleden
Rutte: "De discotheken en nachtclubs kunnen niet realistisch open op 1,5 meter, dus ook zij mogen werken met toegang met een coronatoegangsbewijs."
een paar seconden geleden
Rutte: "Vanaf 26 juni krijgen klanten of bezoekers die zijn gevaccineerd, hersteld zijn of negatief getest zijn de mogelijkheid om evenementen te bezoeken met de CoronaCheck-app. Zo kan je laten zien dat je beschermd bent, zonder dat de organisator kan zien hoe. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld theaters en musea. Dan is de 1,5 meter ook niet nodig."
een paar seconden geleden
Rutte: "De mondkapjesplicht blijft gelden in het openbaar vervoer en vliegvelden, omdat daar de 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden. Bij contactberoepen vervalt de mondkapjesplicht, omdat daar checkgesprek en registratie verplicht blijven. In het voortgezet onderwijs blijft de mondkapjesplicht tot de zomervakantie bestaan."
een paar seconden geleden
Rutte: "Evenementen kunnen vanaf 30 juni weer, vanwege de voorbereidingstijd die gemeenten nodig hebben."
een paar seconden geleden
Rutte: "Cafés en restaurants mogen volzitten, op 1,5 meter. Tv-schermen mogen vanaf dan ook weer, natuurlijk hopen we op Oranje in de EK-finale. In de horeca, culturele sector en overal waar mensen zitten blijven een checkgesprek en registratie verplicht. Voor doorstroomlocaties komt er een norm van één persoon per 5 vierkante meter, zodat daar de 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Publiek bij sportwedstrijden is weer toegestaan, en alle leeftijdsgroepen mogen weer volledig sporten. Voor en na de wedstrijd geldt de 1,5 meter, ook op de tribune."
een paar seconden geleden
Rutte: "Vanaf 26 juni kan alles weer, op 1,5 meter, zonder verdere restricties. Voor werk op kantoor wordt 1,5 meter ook de norm. Maximaal 50 procent van de werktijd mogen we op kantoor zijn. In de praktijk zal dat minder zijn, omdat de 1,5 meter niet haalbaar zal zijn."
een paar seconden geleden
Rutte: "De situatie vanaf 26 juni: vanaf die dag is de 1,5 meter de centrale maatregel, ondersteund door de bekende andere basisregels. U kent het mantra: wasssen, afstand en testen. Zo kan Nederland voorzichtig weer open. Vanaf 26 juni zijn er drie situaties mogelijk. Alles wat op 1,5 meter kan, mag weer. Zonder beperkingen, sluitingstijden, alcoholverbod en advies over aantal gasten thuis en mondkapjes in winkels. Waar de 1,5 meter niet haalbaar is, blijft de mondkapjesplicht geldt. Onder voorwaarden kan zelfs de 1,5 meter losgelaten worden."
een paar seconden geleden
Rutte: "Wij hebben op deze plek de hoop en verwachting uitgesproken dat we op weg waren naar een mooie zomer, en dat komt gelukkig uit. De cijfers gingen in sneltempo de goede kant op. De druk op de zorg is flink afgenomen. Dat geeft ruimte, voor uitgestelde operaties, en rust voor mensen die in de zorg werken na een jaar topprestaties leveren. We kunnen stap vier uit het openingsplan een paar dagen eerder zetten,  en er kan zelfs meer dan we eerder dachten. Kijkend naar de cijfers en het OMT-advies is dat verantwoord. We doen wat kan, op het moment dat het kan."
een paar seconden geleden
Daar zijn Mark Rutte en Hugo de Jonge, de persconferentie gaat beginnen.
een paar seconden geleden
Persconferentie om 19.00 uur
Over een klein half uur houden demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge weer een coronapersconferentie. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het kabinet forse versoepelingen van de maatregelen aankondigen. De persconferentie is live te volgen via dit liveblog en onze livestream.
een paar seconden geleden
Knuffelen weer toegestaan in aantal gevangenissen
 De coronaregels worden ook in de gevangenissen versoepeld. De gedetineerden mogen meer bezoekers ontvangen en in een aantal gevangenissen mogen ze bezoekers weer kort knuffelen, mits ze een mondkapje dragen. Dit schrijft minister Sander Dekker van Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer.

Het RIVM adviseert de Dienst Justitiële Inrichtingen om nog niet de schermen van plexiglas weg te halen uit de ruimten waar gedetineerden hun bezoek ontvangen. Dit omdat juist tijdens gesprekken het coronavirus kan worden overgedragen en de 1,5 meter afstand niet wordt nageleefd.

De toegestane groepsgrootte binnen de inrichtingen gaat van dertig naar vijftig personen, mits de ruimtes geschikt zijn om afstand te houden. Nieuwe gedetineerden worden bij binnenkomst nog preventief op een eenpersoonscel geplaatst, maar kunnen na vijf dagen naar een reguliere afdeling en deelnemen aan dagprogramma's. Dat was eerder acht dagen.

Gedetineerden die langdurig vastzitten kunnen met een negatieve test weer een partner zonder toezicht ontvangen. En vaders of moeders hoeven niet meer in quarantaine na het ontvangen van hun kinderen. Voor tbs'ers worden alle verlofmogelijkheden weer hervat.
een paar seconden geleden
Belgen mogen langer en met meer mensen samen tafelen of drinken
Belgen mogen binnenkort weer langer naar café en restaurant. Nu de corona-epidemie aan kracht blijft inboeten, mogen ze bovendien met dubbel zoveel mensen aan tafel (van 4 naar 8), hebben de verantwoordelijke ministers besloten.

Nu moet de horeca nog om 23.30 uur sluiten, maar dat wordt volgens Belgische media 01.00 uur. Kroegbazen en restauranthouders mogen tafels ook weer wat dichter bij elkaar zetten dan 1,5 meter, mits ze die scheiden door een plexiglaswand. De versoepeling gaat volgende week zondag in, precies op tijd voor de achtste finales van het Europees kampioenschap voetbal. Daarvoor hebben de Rode Duivels, het Belgische elftal, zich al geplaatst.
een paar seconden geleden
Lissabon op slot vanwege deltavariant, toeristen mogen wel weg
De Portugese hoofdstad Lissabon ging vrijdagmiddag op slot vanwege het groeiende aantal coronabesmettingen. De circa 2,8 miljoen inwoners van het hoofdstedelijk gebied mogen tot maandagochtend vroeg niet zomaar naar andere delen van het land reizen. Toeristen die naar Lissabon vliegen en daarna willen doorreizen naar hun vakantiebestemming buiten de stad, worden niet tegengehouden.

De autoriteiten registreerden donderdag 928 nieuwe coronabesmettingen in Lissabon, de grootste stijging sinds februari. Landelijk waren die dag 1233 nieuwe coronagevallen gemeld. Dat betekent dat ongeveer 75 procent van de nieuwe besmettingen werd vastgesteld in het stedelijk gebied bij de hoofdstad, hoewel daar maar 27 procent van de bevolking woont.

De autoriteiten denken dat de snelle stijging van het aantal besmettingen wordt veroorzaakt door de deltavariant van het virus, die voor het eerst is ontdekt in India.
een paar seconden geleden
Rutte over handdruk koning: 'Laten we het niet te zwaar maken'
Rutte over handdruk koning: 'Laten we het niet te zwaar maken'
een paar seconden geleden
Koning baalt volgens premier Rutte 'ontzettend' na negeren coronaregels
Koning Willem-Alexander baalt volgens premier Mark Rutte 'ontzettend' van het feit dat hij zich donderdag bij een bezoek aan de Haagse Marktweg niet aan de coronaregels heeft gehouden. Hij schudde de hand van een omstander en hield geen 1,5 meter afstand. Leer hier verder. 

een paar seconden geleden
Britse overheid krijgt 1 miljard pond aan coronasteun terug van bedrijven
Britse bedrijven hebben 1 miljard pond (1,2 miljard euro) aan coronasteun teruggestort aan de overheid. Zij kregen een vorm van loonsteun om de coronatijd door te komen. Een deel van de ondernemingen had met terugwerkende kracht geen recht op de overheidssteun en een ander deel maakte het geld uit eigen beweging terug over.

De loonsteun was bedoeld voor bedrijven die hun personeel in de crisis naar huis moesten sturen. Daarvoor kregen zij 80 procent van de loonkosten vergoed.

709 miljoen pond van de steun die is teruggestort had volgens de Britse belastingdienst eigenlijk niet teruggestort hoeven worden. 309 miljoen pond werd teruggestort door bedrijven die te veel steun hadden aangevraagd. In totaal is het teruggevorderde geld slechts een klein deel van de kosten van alle Britse steunpakketten. Daar was Londen in totaal zeker 352 miljard pond aan kwijt.
een paar seconden geleden
Ziekenhuisbezetting wordt alleen nog doordeweeks gedeeld
Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) gaat alleen nog doordeweeks berichten over de ziekenhuisbezetting. Reden is het lage aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen.

De weekendcijfers worden maandagmiddag op de site van het coördinatiecentrum gedeeld, samen met de dagcijfers van maandag.

De wijziging gaat direct in. Dat betekent dat aankomende maandag voor het eerst weer cijfers over de bezetting op de intensive cares en de verpleegafdelingen worden gepubliceerd. Als de ziekenhuisbezetting weer toeneemt, wordt het delen van de cijfers in de weekenden weer hervat.
een paar seconden geleden
Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen flink gedaald
Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is in het afgelopen etmaal flink gedaald. Op dit moment verzorgen de ziekenhuizen nog 533 patiënten met COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Donderdag stond de teller op 573 covidpatiënten.

Woensdag lagen er nog 605 coronapatiënten in de ziekenhuizen. In twee dagen tijd is de bezetting dus met 72 patiënten afgenomen.

Op de intensive care (ic) kwamen er in het afgelopen etmaal vier nieuwe coronapatiënten bij, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Doordat er meer mensen uit het ziekenhuis zijn ontslagen of zijn overleden, is het totale aantal coronapatiënten dat op die afdelingen wordt verzorgd wel afgenomen. Ic-personeel behandelt momenteel 218 ernstig zieke mensen met een coronabesmetting. Donderdag waren dat er nog 226.
een paar seconden geleden
Rutte reageert vanmiddag op koning die zich niet aan coronamaatregelen hield
De Rijksvoorlichtingsdienst laat aan NU.nl weten dat demissionair minister-president Mark Rutte vrijdagmiddag kort zal reageren op het feit dat koning Willem-Alexander zich niet aan de coronaregels heeft gehouden tijdens een bezoek aan een straat in Den Haag.

Demissionair ministers Ferd Grapperhaus (Justitie) en Tamara van Ark (Medische Zorg) hebben de koning er eerder vandaag al op aangesproken. Volgens minister Grapperhaus geldt er geen uitzondering op de regels voor leden van het koningshuis. Ook Van Ark vindt dat de regels er "voor ons allemaal" zijn.
een paar seconden geleden
Miljoen vaccinaties nog niet geregistreerd: krijg je wel een coronapaspoort?
Meer dan een miljoen gezette prikken staan nog niet in de centrale administratie van het RIVM, zo bleek donderdag. Heeft dit invloed op het krijgen van een coronapaspoort? Het ministerie van Volksgezondheid en de GGD GHOR verwachten van niet. Lees hier hoe het zit.
een paar seconden geleden
Spanje heft mondkapjesplicht voor buitenlucht op
Spanje schaft de mondkapjesplicht voor de buitenlucht op 26 juni af. Minister-president Pedro Sánchez heeft bekendgemaakt dat de mondkapjes vanaf volgende week zaterdag niet meer nodig zijn.

Met het oog op het aankomende vakantieseizoen lijkt de afschaffing van de mondkapjesplicht een mooie opsteker voor toeristen die naar Spanje willen. Eerder werd een verplichte negatieve uitslag van een PCR-test voor Spanje ook al afgeschaft. Er is nog wel een negatieve antigeentest of een vaccinatiebewijs nodig.
9 uur geleden
OMT zou kabinet adviseren anderhalvemeterregel nog even te houden, mondkapje kan weg
Het Outbreak Management Team (OMT) zou het kabinet adviseren de anderhalvemeterregel tot minstens half augustus te behouden. Dat meldt RTL Nieuws donderdagavond. Mondkapjes zijn wat de experts betreft vanaf 26 juni niet meer nodig, behalve op het vliegveld en in het openbaar vervoer.
9 uur geleden
Wereldwijd meer dan vier miljoen coronagerelateerde sterfgevallen
Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen is vrijdag de vier miljoen gepasseerd, blijkt uit een telling van persbureau Reuters. Hoewel het aantal nieuwe besmettingen en sterfgevallen in landen als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk is afgenomen, is er in verschillende landen een tekort aan vaccins op het moment dat de Indiase variant (deltavariant) de dominante variant in de wereld wordt.

Het duurde meer dan een jaar tot het dodental als gevolg van COVID-19 de twee miljoen bereikte, terwijl de daaropvolgende twee miljoen sterfgevallen in slechts 166 dagen werden geregistreerd. Vrijdag wordt waarschijnlijk de 2,5 miljardste coronaprik gezet, blijkt uit gegevens van de Amerikaanse Johns Hopkins University.

De top vijf van landen met het hoogste dodental - de Verenigde Staten, Brazilië, India, Rusland en Mexico - vertegenwoordigt ongeveer de helft van alle coronagerelateerde sterfgevallen in de wereld. Peru, Hongarije, Bosnië, Tsjechië en Gibraltar hebben de hoogste sterftecijfers wanneer wordt gecorrigeerd voor het bevolkingsaantal.

Sinds het begin van de uitbraak zijn meer dan 1,6 miljoen mensen in Nederland positief getest. Van meer dan 17.700 mensen is zeker dat ze aan COVID-19 zijn overleden.
gisteren om 22:15
Sterftecijfer weer bijna op gebruikelijk niveau
Het aantal sterfgevallen is vorige week gedaald ten opzichte van de voorgaande week. In de week daarvoor was nog sprake van een onverwachte stijging. Daarmee ligt het sterftecijfer bijna weer op een gebruikelijk niveau, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

In een groot deel van 2020 en 2021 was het aantal sterfgevallen vanwege het coronavirus veel groter dan gebruikelijk. De oversterfte leek voorbij, tot twee weken geleden plots iets meer mensen overleden dan normaal. Een woordvoerder van het CBS verwacht niet dat COVID-19 de oorzaak is. Het aantal nieuwe besmettingen loopt namelijk terug en steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Ze sloot niet uit dat het om een toevalligheid ging.

Vorige week is het aantal sterfgevallen in alle leeftijdsgroepen weer gedaald. Er overleden ongeveer 2.800 mensen. Dat zijn er 50 meer dan de onderzoekers hadden verwacht op basis van sterftecijfers in voorgaande jaren en demografische ontwikkelingen. Alleen het aantal sterfgevallen onder 65- tot 80-jarigen was groter dan gebruikelijk.
gisteren om 21:12
Coronadashboard meldt ruim dertien miljoen prikken
De grens van dertien miljoen coronaprikken is officieel gepasseerd, zo blijkt donderdagavond uit cijfers van het coronadashboard. In totaal zijn nu 13.067.373 prikken gezet.

Ten minste 8,2 miljoen Nederlanders hebben één dosis van een coronavaccin gehad en 4,45 miljoen Nederlanders zijn volledig tegen COVID-19 gevaccineerd. Veruit de meeste toegediende doses zijn Pfizer-vaccins (8,6 miljoen). 

De versnelling van de vaccinatiecampagne zorgt ervoor dat Nederland in Europa in de subtop staat qua vaccinatiesnelheid. Wat betreft eerste prikken staat Nederland zevende, terwijl ons land negende staat qua volledig gevaccineerde volwassenen.