Het uitstellen van de tweede dosis van de vaccins van Pfizer en Moderna kan op termijn tot iets minder ziekenhuisopnames leiden, zegt de Gezondheidsraad maandag. Het adviesorgaan onderzocht op verzoek van de Tweede Kamer de voor- en nadelen van het verlengen van de prikinterval, en adviseert Den Haag een verlenging in overweging te nemen.

Op dit moment wordt het vaccin van BioNTech/Pfizer toegediend met een tussenperiode van zes weken. De tweede dosis van het vaccin van farmaceut Moderna wordt vier weken na de eerste toegediend, maar volgens de Gezondheidsraad kan het kabinet de beide prikintervallen verlengen naar twaalf weken.

De roep om de tweede prik uit te stellen, en op die manier meer mensen alvast een eerste dosis van het coronavaccin te kunnen geven, klonk al langer. Volgens experts zouden hierdoor minder mensen in het ziekenhuis belanden, wat de druk op de zorg kan verlichten.

Het uitstellen van die tweede prik heeft een klein effect op het aantal ziekenhuisopnames, blijkt nu uit berekeningen van de Gezondheidsraad. In het gunstigste geval leidt dat tot ongeveer vijf ziekenhuisopnames per dag minder. Het adviesorgaan benadrukt echter dat dat effect naar verwachting niet eerder dan eind mei zal optreden.

Eerder adviseerde de Gezondheidsraad juist tégen een verlenging. Destijds waren namelijk nog onvoldoende data beschikbaar over of het uitstellen van de tweede prik invloed heeft op de mate van bescherming tegen het virus en de verspreiding van besmettelijkere virusvarianten. Het relatief kleine effect op de ziekenhuisopnames weegt volgens de Gezondheidsraad echter op tegen deze onzekerheid.

Wanneer er weer voldoende vaccins beschikbaar zijn, kan het kabinet ervoor kiezen weer terug te gaan naar de intervallen van respectievelijk zes en vier weken, aldus de Gezondheidsraad.

'Vaccineren, vaccineren, vaccineren'

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), is blij met het advies. Hij had vorige week al laten weten voorstander te zijn. "Fantastisch, goed nieuws", zei hij maandag in zijn eerste reactie. Het kan volgens hem zelfs leiden tot "aanzienlijk" minder opnames.

Tot voor kort was 40 procent van de prikken een tweede injectie. Deze prikken hadden wel "voor een deel in andere mensen gemogen", vindt Kuipers. Hij hoopt dat het beleid snel wordt aangepast. "Dat is wat we nodig hebben. Ik ga ervan uit dat dat binnen een week kan."

Nieuwe afspraken voor een prik moeten volgens de LNAZ-voorzitter nu alleen nog naar mensen die nog niks gehad hebben. "Vaccineren, vaccineren, vaccineren is de uitweg."

Kuipers: 'Stel de tweede coronaprik verder uit'
149
Kuipers: 'Stel de tweede coronaprik verder uit'