Het aantal coronagerelateerde sterfgevallen dat wekelijks bij de GGD's wordt gemeld, is opnieuw gedaald. Dat meldt het RIVM dinsdag in de wekelijkse update. Dit komt voornamelijk doordat steeds meer ouderen tegen COVID-19 zijn gevaccineerd.

In de afgelopen week registreerde het RIVM 142 coronagerelateerde sterfgevallen. In de twee weken ervoor ging het om respectievelijk 171 en 223 sterfgevallen.

Niet alle coronagerelateerde sterfte wordt doorgegeven aan het RIVM. Dit komt doordat er geen meldingsplicht is voor ziekenhuisopnames of sterfgevallen onder mensen die positief op het coronavirus getest zijn. Daardoor is er sprake van onderrapportage. Daarnaast kan er vertraging zitten tussen de datum van overlijden en de meldingsdatum.

Sinds 27 februari 2020 heeft het RIVM 16.649 overleden coronapatiënten geregistreerd. Dat komt neer op 1,3 procent van alle positief geteste personen sinds het begin van de epidemie in Nederland.

CBS ziet vijf weken op rij ondersterfte

Ook volgens schattingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) overlijden er sinds begin dit jaar minder mensen in Nederland.

In de laatste vijf weken was bovendien sprake van ondersterfte. Dit betekent dat er in die periode minder mensen stierven dan werd verwacht. Dat laatste stellen de statistici vast door te kijken naar sterftecijfers van de afgelopen jaren en demografische trends.

De sterfte is vermoedelijk afgenomen doordat steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen COVID-19. Een andere mogelijke verklaring is dat oversterfte vaak wordt gevolgd door ondersterfte. Hard bewijs hiervoor ontbreekt nog, omdat het CBS nog niet alle gegevens over de recentste sterfgevallen heeft.

Tijdens de eerste coronagolf en aan het begin van de tweede golf was de oversterfte echter volledig het gevolg van de pandemie, aldus het statistiekbureau.