Het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) heeft een zeldzame vorm van trombose en een tekort aan bloedplaatjes officieel aangemerkt als zeer zeldzame bijwerking van het AstraZeneca-vaccin. Desondanks is het voordeel dat het vaccin oplevert nog altijd groter dan de risico's die het met zich meebrengt, stelt de autoriteit woensdag.

Een exact risico op de bijwerking is volgens het EMA nu nog niet te geven, maar op basis van meldingen verwacht de medicijnautoriteit dat dit 1 op 100.000 gaat zijn.

Eerder zei het EMA dat een verband tussen het vaccin en het ontstaan van trombose én een tekort aan bloedplaatjes niet kon worden vastgesteld, maar ook niet kon worden uitgesloten.

Het EMA had op 4 april wereldwijd 169 meldingen van hersentrombose en 53 meldingen van buikadertrombose binnengekregen over mensen die met deze bijwerking te maken hebben gekregen na een prik met het AstraZeneca-vaccin. Bij achttien mensen was de bijwerking fataal. In totaal hebben zo'n 34 miljoen mensen in Europa en het Vereningd Koninkrijk het vaccin ontvangen.

Een aannemelijke verklaring voor de zeldzame bijwerking is volgens het EMA een immuunrespons. Deze respons leidt tot een aandoening die lijkt op een aandoening die sommige patiënten die het geneesmiddel heparine slikken soms krijgen. Dit medicijn wordt gebruikt bij het voorkomen of behandelen van bloedstolsels.

Het EMA benadrukt dat het belangrijk is dat medisch specialisten de bijwerking snel herkennen en vroegtijdig behandelen. Dit bevordert de kans op herstel en het voorkomen van complicaties.

Covid-19 gevaarlijker dan zeer zeldzame bijwerking

  • Uit de meest recente cijfers blijkt dat het gesignaleerde ziektebeeld zich voordoet bij 0,00065 procent van de prikken. Wie het coronavirus oploopt, heeft veel meer te vrezen. Het RIVM schat dat tussen de 1 procent en 1,3 procent van de mensen die het krijgen in Nederland overlijdt.

Nederland stelde opnieuw prikpauze in

Nederland legde vrijdag, in navolging van onder meer Duitsland, het vaccineren van mensen van onder de zestig jaar met het middel van AstraZeneca stil. Eerder die dag meldde het bijwerkingencentrum Lareb dat vijf personen in Nederland trombose én een vermindering van het aantal bloedplaatjes ontwikkelden na een vaccinatie. Eén vrouw overleed nadat ze een bloedprop bij de longen ontwikkelde.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) besloot naar aanleiding hiervan het vaccineren van mensen van onder de zestig jaar tijdelijk stop te zetten, omdat de bijwerking vooral werd gezien bij deze leeftijdsgroep.

Nog geen maand eerder werd het vaccineren ook al tijdelijk stopgezet vanwege het vermeende verband tussen het vaccin en de zeldzame vorm van trombose. Toen werd gezegd dat de kans op deze bijwerking - als de zeldzame vorm van trombose überhaupt een bijwerking was - zodanig klein was, dat het verantwoord was om te blijven prikken.

De Jonge: 'Gezondheidsraad geeft donderdag advies over AstraZeneca'
111
De Jonge: 'Gezondheidsraad geeft donderdag advies over AstraZeneca'