Huisartsen krijgen de komende tijd meer AstraZeneca-vaccins geleverd dan verwacht. Niet alle AstraZeneca-vaccins die beschikbaar waren gesteld voor de GGD's worden gebruikt. Daardoor kan er worden geschoven in de verdeling van de vaccins, zegt een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid donderdag tegen NU.nl.

Met de verschuiving moet worden voorkomen dat de ongebruikte doses bij het RIVM op de planken blijven liggen. Over het precieze aantal doses dat nu naar de huisartsen gaat, kan het ministerie nog geen uitspraken doen. "Dat wordt nog bekeken."

Voorzitter van koepelorganisatie GGD GHOR André Rouvoet zei woensdag tegen de NOS dat er vele duizenden onbenutte AstraZeneca-vaccins op voorraadplanken liggen. Hij drong erop aan de beschikbare vaccins zo snel mogelijk in te zetten, en daarbij eventueel eerder te beginnen met het vaccineren van de groepen die nog niet aan de 'beurt' zijn voor een prik, bijvoorbeeld de mensen in de leeftijd van 65 tot 74 jaar.

In een reactie op Rouvoet zegt het ministerie dat eerst de groepen die volgens de planning aan de beurt zijn een vaccinatie krijgen. Op dit moment worden zorgmedewerkers die zorg verlenen aan kwetsbare groepen door de GGD's gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. Huisartsen gebruiken het vaccin bij onder anderen mensen in de leeftijdsgroep 60 tot en met 64 jaar, niet-mobiele ouderen en mensen met een BMI van boven de 40.

De verschuiving betekent dat de huisartsen sneller kunnen vaccineren: vanwege de beperkte beschikbaarheid van het vaccin konden niet alle huisartsen tegelijkertijd bevoorraad worden. De vaccinatiecampagne werd hier gefaseerd opgestart, waardoor bijvoorbeeld wel al AstraZeneca-prikken gezet werden door huisartsen in Limburg, maar nog niet door Groningse huisartsen.

'Bijna alle zorgmedewerkers die prikafspraak willen, hebben die gemaakt'

Het vaccineren met AstraZeneca werd op 14 maart tijdelijk stopgezet omdat een mogelijke link met trombose werd onderzocht. Zo'n 289.000 prikafspraken, van onder anderen 43.000 zorgmedewerkers, moesten worden afgezegd. Toen het ministerie op 18 maart groen licht gaf voor hervatting van vaccinatie met het AstraZeneca-middel, moesten deze afspraken opnieuw worden gemaakt.

In het geval van de zorgmedewerkers is dat nog niet in alle gevallen gebeurd. "Voor een deel heeft dat te maken met het loslaten van de pauzeknop en het weer opstarten van de campagne", licht de woordvoerder toe. "Maar we zitten daarnaast in de laatste vaccinatiefase van deze groep en zijn zo langzamerhand door de zorgmedewerkers heen die daadwerkelijk een vaccin willen. Het is nog maar de vraag of de mensen die nu nog geen afspraak hebben gemaakt, dat nog gaan doen."

Het ministerie verzoekt mensen die uitgenodigd zijn voor een vaccinatie en hiervoor nog een afspraak willen maken om dit zo snel mogelijk te doen. "Er is nu ruimte bij de GGD's."

Correctie: In een eerdere versie van dit artikel werd in de kop en in de tekst vermeld dat de vaccins op de plank liggen bij de GGD. Dit is niet correct: het RIVM is verantwoordelijk voor voorraadbeheer, dus de vaccins in kwestie liggen daar. Het artikel is aangepast.

Deuk in imago vaccin AstraZeneca, hoe willen landen dat oplossen?
139
Deuk in imago vaccin AstraZeneca, hoe willen landen dat oplossen?