Alle GGD's in Nederland stoppen met de diepe neustest bij kinderen in de leeftijd tot twaalf jaar. Vanaf 4 april krijgen alle kinderen tot twaalf jaar alleen nog maar een ondiepe neustest aangeboden, in combinatie met de keeltest.

De nieuwe landelijke lijn is afgesproken nadat kinderartsen daartoe opriepen.

Voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) Károly Illy zei eerder dat alle GGD's kortere teststaafjes zouden moeten gebruiken om kinderen tot en met de basisschoolleeftijd zo zachtzinnig mogelijk te controleren op het coronavirus. In de ziekenhuizen is het kortere staafje al volop in gebruik.

Het gebruik van de 'kinderstaafjes' biedt voldoende zekerheden over een eventuele besmetting, aldus Illy. Hij vergeleek het gevoel dat een kort staafje oplevert met dat van neuspeuteren.

Het RIVM zegt dat sinds de heropening van kinderdagverblijven en basisscholen wordt gekeken naar manieren om de testbereidheid onder kinderen te vergroten. Uit verschillende studies is gebleken dat de gevoeligheid van diepe neustests bij kinderen vaak rond de 80 procent ligt en zelfs tot 100 procent kan oplopen als er sprake is van een virus, zegt woordvoerder Coen Berends.

De meeste van de 25 GGD's gebruikten tot nog toe de diepe neustest en keelbemonstering, zegt GGD GHOR Nederland. "Dat volstond en viel voor de meeste kinderen mee, maar waar het minder invasief kan, is dat alleen maar fijn."

Een aantal GGD's hebben al zogenoemde midnasale tests uitgevoerd en kijken hoe snel ze de nieuwe methode op grotere schaal kunnen uitvoeren. Op dit moment wordt het personeel getraind om ondiepe tests af te nemen, aldus GGD GHOR Nederland, de koepelorganisatie van GGD's.

Zo werkt de coronazelftest
177
Zo werkt de coronazelftest