Een hoge leeftijd, een laag inkomen en een migratieachtergrond zijn enkele eigenschappen die de kans om aan COVID-19 te overlijden tijdens de eerste golf vergrootten. Het beeld past bij de ongelijkheid tussen groepen als het gaat om de sterftekans bij andere doodsoorzaken, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dinsdag.

De oversterfte als gevolg van COVID-19 volgde tijdens de eerste golf de bestaande ongelijkheidspatronen in Nederland. Cijfers van het CBS tonen aan dat het coronavirus harder toesloeg onder mensen met lage inkomens. "Des te lager het inkomen, des te hoger het risico om aan COVID-19 te overlijden", vat het statistiekbureau samen.

Voor personen onder de zeventig in de laagste inkomensgroep was het risico om aan COVID-19 te overlijden bijna drie keer zo groot als voor mensen in de hoogste inkomensgroep.

De leefstijl van mensen met een laag inkomen is gemiddeld ongezonder dan die van mensen met een hoog inkomen. Dat heeft invloed op hun sterftekans. Roken, ongezondere voeding en overgewicht spelen hierbij een belangrijke rol. Dat het coronavirus lage inkomensgroepen harder treft, is volgens het CBS "niet verrassend".

Risico voor mensen met migratieachtergrond nam sterker toe

Inwoners met een migratieachtergrond liepen een groter risico om aan COVID-19 te overlijden dan andere inwoners. Dit gold vooral voor personen met een niet-westerse migratieachtergrond. Het risico nam toe naarmate de eerste golf zich verplaatste door Nederland.

Van week 10 tot 12 was de overlijdenskans vooral groot in Zuidoost-Nederland en dan met name voor mensen met een Nederlandse of westerse migratieachtergrond. In de negen daaropvolgende weken nam het risico voor inwoners met een niet-westerse migratieachtergrond sterker toe. Van week 21 tot en met 27 was de kans om aan COVID-19 te overlijden voor hen anderhalf keer zo groot als voor inwoners met een Nederlandse achtergrond. Dit risico was nog groter in de GGD-regio's Amsterdam, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond.

Ook speelden andere factoren een rol, zoals een groter aandeel obesitas- en diabetespatiënten. Onder meer obesitas en diabetes leiden tot een ernstig verloop van COVID-19.

De eerste golf duurde van maart tot en met juni. In die periode zijn vermoedelijk 10.067 mensen overleden aan COVID-19. Bij een deel van deze sterfgevallen kon COVID-19 niet officieel als doodsoorzaak worden vastgesteld, maar gaat het om een vermoeden.