De daling van het aantal sterfgevallen in Nederland zette afgelopen week door. Vooral de sterfte onder mensen van tachtig jaar en ouder nam af, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

Vorige week overleden naar schatting 3.100 mensen. Dat zijn er honderd minder dan een week eerder en circa driehonderd minder dan normaal voor de tijd van het jaar. Dat laatste stellen de statistici vast door te kijken naar sterftecijfers van de afgelopen jaren en demografische trends.

De afname komt vermoedelijk doordat steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen COVID-19, al is daar volgens het CBS nog geen hard bewijs voor. Tot nu toe zijn, naast zorgmedewerkers, vooral tachtigplussers en verpleeghuisbewoners ingeënt. Een andere verklaring voor het lage sterftecijfer kan zijn dat oversterfte vaak gevolgd wordt door ondersterfte.

De sterfte onder tachtigplussers ligt sinds week 6 van dit jaar onder het verwachte niveau. Behalve onder ouderen, daalde ook de sterfte onder mensen die intensieve zorg nodig hebben en gebruikmaken van de Wet langdurige zorg (Wlz) verder, aldus het CBS.

Tijdens de eerste coronagolf en de eerste tien weken van de tweede coronagolf was sprake van oversterfte. Dat wil zeggen dat meer mensen overleden dan verwacht in een periode. De oversterfte werd volgens het CBS volledig veroorzaakt door het coronavirus.

Volgens de laatste cijfers van het statistiekbureau overleden tussen maart en november 2020 iets meer dan zestienduizend mensen aan COVID-19.

Sterfte tot en met week 9