Steeds meer kinderen en jongeren komen psychisch in de knel door de coronacrisis. Volgens brancheorganisatie de Nederlandse ggz is het systeem van de geestelijke gezondheidszorg, dat voor de corona-uitbraak al overbelast was, "volledig overgelopen". Inmiddels worden ook crisisgevallen afgewezen vanwege een gebrek aan capaciteit.

De vraag naar psychische zorg voor jongeren blijft onder meer door eenzaamheid en stress toenemen, ziet de Nederlandse ggz. De branchevereniging roept samen met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) de politiek op direct actie te ondernemen. Dat kan volgens de organisaties niet wachten tot na de verkiezingen. "De kinderen en jongeren die we nu zien binnenkomen, zijn er slecht aan toe en hebben recht op de best mogelijke zorg."

Het geld dat het kabinet al voor een steunpakket op het gebied van welzijn en leefstijl heeft vrijgemaakt, kan volgens de organisaties de problemen op korte termijn niet oplossen. Het grote probleem is dat er te weinig plaatsen zijn om jongeren met ernstige klachten als suïcidaliteit, eetstoornissen en depressie goed te helpen.

Op crisisafdelingen in het land is momenteel gemiddeld 86 procent van de plaatsen bezet. Een aantal aanbieders heeft zelfs helemaal geen plaats meer. Dit betekent dat zij iemand die acute hulp nodig heeft niet kunnen opvangen. "Met deze bezettingsgraden is er geen of nauwelijks plek meer voor nieuwe cliënten", zegt voorzitter Jacobine Geel van de Nederlandse ggz. "Extra zorgelijk is dat kinderen en jongeren ernstigere en complexere problematiek hebben, waarvoor zij ook langdurigere en intensievere behandeling nodig hebben. Denk aan de klinische behandeling van eetstoornissen, waar we een aanmeldingstoename van gemiddeld 63 procent zien."

Ministerie met ggz-koepel in gesprek over vervolgstappen

Naast de capaciteit zijn de kosten een probleem. "Het Rijk geeft geen garantie dat de noodzakelijke zorg die aan jongeren gegeven moet worden ook betaald wordt", stelt de branche.

In een reactie op het onderzoek zegt het ministerie van Volksgezondheid al onderzoek te hebben gedaan naar de toegenomen druk in de jeugd-ggz. Hieruit blijkt volgens een woordvoerder onder meer dat er regionale verschillen zijn. Het ministerie is in gesprek met gemeenten en de ggz-koepel over de vervolgstappen. Om wat voor stappen het gaat, kan ze niet zeggen. De Tweede Kamer wordt er binnenkort over ingelicht.