De Gezondheidsraad adviseert het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca en de University of Oxford ook in te zetten bij mensen van 65 jaar en ouder. Het ministerie vroeg het adviesorgaan eerder nog eens te kijken naar de inzet van het vaccin bij ouderen, nadat uit onderzoek in Engeland en Schotland was gebleken dat het vaccin bij deze leeftijdsgroep ook goed werkt.

In eerste instantie werd het vaccin van AstraZeneca alleen ingezet bij mensen van 60 tot 64 jaar en werknemers in de langdurige zorg. Op dat moment was er nog onvoldoende bekend over de werking en effectiviteit van het vaccin bij 65-plussers.

"Recent wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat het ook bij mensen boven de 65 jaar goed werkt", aldus het adviesorgaan. "De Gezondheidsraad adviseert daarom om het ook voor die groep in zetten."

AstraZeneca heeft het vaccin samen met de University of Oxford ontwikkeld. Het werd eind januari toegelaten tot de Europese markt. Het was het derde coronavaccin dat beschikbaar kwam, na de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna.

Gezondheidsraad adviseert tweede dosis vaccin niet uit te stellen

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) had de Gezondheidsraad ook gevraagd te bekijken of er meer tijd kan zitten tussen een eerste en tweede dosis van de verschillende coronavaccins. Ook vroeg de minister of de termijn geschrapt zou kunnen worden om zo op korte termijn meer vaccins beschikbaar te hebben.

De Gezondheidsraad raadt dat echter af. De drie coronavaccins die nu al worden ingezet (BioNTech/Pfizer, Moderna en AstraZeneca) vereisen allemaal een tweede prik om voldoende bescherming te bieden. Uitstel of het laten vervallen van de tweede dosis kan volgens het adviesorgaan leiden tot "onvoldoende bescherming en daardoor tot ziekte en het ontstaan en verspreiden van virusvarianten".

Een prik voldoende binnen half jaar na besmetting

De Gezondheidsraad concludeert wel dat één dosis van een coronavaccin voldoende is voor mensen die in de afgelopen zes maanden COVID-19 hebben gehad.

"Uit onderzoek blijkt dat de immuniteit die zij hebben opgebouwd ten minste een half jaar aanhoudt. Ook blijkt dat één dosis vaccin bij hen binnen die zes maanden voor een flinke verhoging van de opgebouwde antistofniveaus zorgt", aldus de Gezondheidsraad.

De Jonge zei vorige week nog dat dit mogelijk kan zorgen voor een "enorme versnelling" in het vaccinatieprogramma. Als mensen maar één prik nodig hebben, kunnen anderen sneller worden ingeënt.

Hoe het AstraZeneca-vaccin door een voorsprong zo snel af kon zijn
112
Hoe het AstraZeneca-vaccin door een voorsprong zo snel af kon zijn