De Sociaal-Economische Raad (SER) beschouwt coronatestbewijzen in de vorm van een toegangsbewijs voor bijvoorbeeld de bioscoop of een festival vooral als hulpmiddel bij het heropenen van delen van de samenleving. Wel wil de SER dat de inzet van testbewijzen van tijdelijke aard blijft, en stelt de denktank nog meer voorwaarden voor aan het kabinet.

Als het tot de invoering van testbewijzen als toegangsbewijs komt, moet de overheid ervoor zorgen dat mensen toegang hebben tot testlocaties, dat hun privacy gewaarborgd is en dat het testbewijs eenvoudig hanteerbaar is. De SER wijst erop dat niet iedereen een moderne smartphone heeft, dus testbewijzen zouden ook op papier beschikbaar moeten komen.

Het op maandag verschenen advies van de SER wordt later vandaag aangeboden aan het kabinet.

De SER zegt dat er al voldoende deelmaatregelen of situaties denkbaar zijn die het besmettingsrisico kunnen verminderen, zoals afstand houden, goede ventilatie en situaties in de buitenlucht.

Daarom zou er een zogeheten stoplichtmodel ontwikkeld moeten worden om in kaart te brengen in welke situaties een testbewijs toegevoegde waarde kan hebben. Dat zou de openstelling van de samenleving kunnen versnellen.

Ontstaat met het coronavaccin groepsimmuniteit?
127
Ontstaat met het coronavaccin groepsimmuniteit?