Bijwerkingencentrum Lareb heeft tot nu toe 87 meldingen van overlijden na inenting met coronavaccins binnengekregen. Dat zijn er 22 meer vergeleken met een week geleden. Het centrum zegt geen patroon van klachten te zien die wijzen op ernstige bijwerkingen waaraan gevaccineerden kunnen zijn overleden.

Volgens Lareb gaat het om 71 ouderen van 80 jaar en ouder en 14 ouderen tussen de 65 en 79 jaar. Van twee is de precieze leeftijd niet bekend.

"Allen hadden een kwetsbare gezondheid vanwege heel uiteenlopende ernstige onderliggende gezondheidsproblemen en/of hoge leeftijd. Zij overleden binnen 1 tot 26 dagen na de vaccinatie", zegt Agnes Kant, epidemioloog en directeur bij Lareb.

Zij wijst erop dat overlijden na vaccinatie niet betekent dat een bijwerking van het vaccin de oorzaak is van het overlijden. "In Nederland overlijden per week gemiddeld 750 tot 800 mensen in verpleeghuizen, en tweeduizend van alle tachtigplussers, door allerlei oorzaken. Hier zullen ook mensen bij zijn die pasgeleden zijn gevaccineerd", stelt Kant.

Op basis van alle meldingen van overlijden na vaccinatie bekijkt Lareb of bijwerkingen van de vaccins konden bijdragen aan het overlijden. Bij het merendeel lijken de onderliggende gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring van het overlijden.

Dit weten we tot nu toe over de bijwerkingen van het Pfizer-vaccin
196
Dit weten we tot nu toe over de bijwerkingen van het Pfizer-vaccin

Ruim zesduizend meldingen van bijwerkingen

Volgens de organisatie zijn er tot nu toe 6.426 meldingen van bijwerkingen binnengekomen. Daarvan kwamen 5.799 meldingen na inenting met het vaccin Pfizer/BioNTech. Daarnaast ontving het centrum 386 meldingen over bijwerkingen van het vaccin van Moderna en 159 bij het vaccin van AstraZeneca. Van 82 meldingen was het type vaccin niet ingevuld.

Het gaat om meldingen die tot en met 28 februari zijn binnengekomen en bekeken bij Lareb. Ze hebben betrekking op ongeveer 1,1 miljoen gegeven vaccins.

De meest gemelde bijwerkingen zijn spierpijn, hoofdpijn, je niet lekker voelen, vermoeidheid, rillingen, misselijkheid en koorts. Ook reacties op de prikplek, zoals pijn, zwelling en een gevoel van warmte zijn vaak gemeld.

Bij de meeste mensen verlopen de klachten mild en zijn ze na een paar dagen over. Al deze tijdelijke klachten zijn toe te schrijven aan de werking van de vaccins, namelijk het stimuleren van de afweer tegen het coronavirus.

Lareb merkt ook op dat bij het AstraZeneca-vaccin vaker wordt aangegeven dat klachten zoals koorts en rillingen als heviger worden ervaren. Deze klachten gaan na een paar dagen over.