Het kabinet mocht bij de invoering van de avondklok wél gebruikmaken van een noodwet, zo oordeelt het gerechtshof in Den Haag vrijdag. Hiermee is het hof het oneens met de rechtbank, die eerder bepaalde dat de avondklok per direct moest worden opgeheven.

Volgens de rechtbank had het kabinet geen gebruik mogen maken van de zogenoemde Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg), die is bedoeld voor spoedeisende situaties zoals een dijkdoorbraak.

Dat er al ruim voor de invoering van de avondklok over de maatregel werd gesproken, zag de rechter als een reden om de situatie niet onder de noemer spoedeisend te laten vallen. Hiermee kreeg Viruswaarheid gelijk in het kort geding. Het hof volgt deze uitspraak niet.

Het gerechtshof heeft namelijk geoordeeld "dat er wel degelijk sprake is van buitengewone omstandigheden die het invoeren van de avondklok mogelijk maken". "De coronapandemie is hiervoor voldoende aanleiding", aldus het hof.

Daarnaast is het gerechtshof van mening dat het instellen van de avondklok proportioneel is "en dat andere middelen redelijkerwijs niet voorhanden zijn". Er is nog cassatie mogelijk.

Avondklok ondergebracht in andere wet

Overigens bleef de avondklok ook na de uitspraak van de rechtbank van kracht. De Staat heeft het hof diezelfde dag nog verzocht de uitvoering van het vonnis van de rechtbank op te schorten in afwachting van het hoger beroep. Inmiddels is de avondklok in een andere wet ondergebracht.

Het Openbaar Ministerie (OM) en minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) hebben eerder toegezegd in gesprek te gaan over de gevolgen voor de al uitgedeelde boetes, indien het hof zou beslissen dat de oorspronkelijke juridische basis van de avondklok onvoldoende was. Nu dat niet het geval is, blijven de boetes staan. Sinds de invoering van de avondklok op 23 januari zijn ongeveer 33.000 boetes uitgedeeld.

Viruswaarheid laat weten dat het "geen verrassing mag zijn" dat de actiegroep in cassatie gaat. Ook overweegt Viruswaarheid een kort geding aan te spannen tegen de nieuwe spoedwet waarin de avondklok is geregeld.