Het vertrouwen in het coronabeleid is verder afgenomen. Slechts twee op de vijf Nederlanders staan nog achter de keuzes van het demissionaire kabinet. Desondanks worden de coronamaatregelen nog wel goed nageleefd, meldt het RIVM vrijdag.

Het RIVM en de GGD's vragen mensen regelmatig naar hun gedrag, wat ze vinden van de coronamaatregelen en hoe het fysiek, mentaal en sociaal met ze gaat in dit coronatijdperk.

De recentste resultaten horen bij de tiende ronde van het onderzoek van tussen 10 en 14 februari onder ruim 54.000 mensen. Daaruit concludeert het RIVM dat de naleving van de coronamaatregelen in veel gevallen stabiel blijft en in sommige gevallen zelfs verbeterd is. Zo ontvingen minder deelnemers bezoek. In de kerstvakantie gold dat nog voor 73 procent, maar dat aandeel is inmiddels gedaald naar 58 procent. Ook werken relatief meer respondenten thuis.

Verder zegt 92 procent zich te houden aan de avondklok, hoewel slechts 42 procent van de ondervraagden denkt dat die maatregel helpt. 48 procent noemt het advies om maximaal één persoon per dag te ontvangen nuttig. De naleving van de bezoekregel is afgenomen. 95 procent van de ondervraagden volgde het advies toen het nog minder streng was. Het aandeel is inmiddels gedaald naar 81 procent.

Rutte 'niet vrolijk' over versoepeling na 2 maart
45
Rutte 'niet vrolijk' over versoepeling na 2 maart

Lasten worden volgens critici niet eerlijk verdeeld

De kritiek op het beleid van het demissionaire kabinet-Rutte III is dat de koers te onduidelijk is en dat de lasten niet eerlijk worden verdeeld over de samenleving. Ook is er kritiek op de vaccinatiecriteria.

48 procent van de respondenten vindt dat het kabinet de maatschappelijke belangen goed afweegt bij het bepalen van de coronamaatregelen. Dat is een forse daling ten opzichte van vorig voorjaar, toen nog 69 procent over de afwegingen te spreken was.

De Gedragsunit van het RIVM die het onderzoek deed, vermoedt dat het draagvlak verder zal afnemen als de maatregelen langer van kracht blijven.

Rutte: 'We zijn op weg naar betere tijden'
157
Rutte: 'We zijn op weg naar betere tijden'