Vorige week zijn naar schatting circa 3.600 mensen overleden, ruim 150 meer dan verwacht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag op basis van voorlopige sterftecijfers.

Als gevolg van de tweede coronagolf kreeg Nederland sinds halverwege september te maken met oversterfte. Sinds een paar weken is de oversterfte zodanig afgenomen dat het aantal sterfgevallen in lijn kwam te liggen met het verwachte sterftecijfer.

Vorige week stierven er echter weer meer mensen dan verwacht. Het CBS krijgt echter pas later informatie over de doodsoorzaak van deze personen. Wel weten de onderzoekers dat de verhoogde sterfte in de eerste vijf weken van de tweede golf - tot begin november - volledig toe te schrijven was aan COVID-19. Tot en met week 5 van 2021 overleden ruim 71.000 mensen, bijna 10.000 meer dan verwacht voor deze periode.

Het RIVM registreerde vorige week 301 mensen die zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Daarbij zitten ook meldingen die vertraagd binnen zijn gekomen. Het is dus mogelijk dat mensen al eerder waren overleden of ondanks hun overlijden die week nog niet waren gemeld bij het RIVM.

Opnieuw sprake van oversterfte

Bron: CBS© Localfocus