Bij het RIVM zijn de afgelopen week bijna dertigduizend positieve testen gemeld. Het gaat om een stijging van 19 procent ten opzichte van één week eerder (25.229). Toen werden echter fors minder mensen getest door het koude winterweer. Volgens de experts hebben maatregelen als de avondklok en bezoekersregelingen een snelle verdere stijging van het aantal besmettingen voorkomen. Het gezondheidsinstituut spreekt tevens van een derde coronagolf.

"Rekenmodellen laten zien dat zonder naleving van de geldende maatregelen we in deze fase veel meer besmettingen zouden hebben gehad", schrijft het RIVM. Dat geldt zowel voor het oorspronkelijke coronavirus als de aanwezige coronavirusvarianten.

Door de avondklok en bezoekersregeling ligt het reproductiegetal momenteel naar verwachting 10 procent lager dan aanvankelijk verwacht, schat het RIVM.

Het reproductiegetal van het oorspronkelijke coronavirus bleef nagenoeg gelijk en schommelt nog steeds om en nabij de 1. Dat houdt in dat een groep van honderd personen honderd anderen besmetten. Het R-getal van de Britse coronavirusvariant bleef ook vrijwel ongewijzigd op 1,14.

In alle leeftijdsgroepen werden meer positieve testen afgenomen. Dat is niet verrassend, gezien het aantal afgenomen testen (263.291) met 38 procent steeg ten opzichte van één week eerder (190.153). Zo'n 9,8 procent van alle testuitslagen waren positief, iets minder dan één week eerder (11,5 procent).

Ruim tweeduizend kinderen testten positief

Vooral in de leeftijdsgroep nul- tot twaalfjarigen werden relatief veel meer positieve testen afgenomen, schrijft het gezondheidsinstituut. In totaal werden bijna 26.000 testen afgenomen bij kinderen tot en met twaalf jaar, waarvan 2.221 testen leidden tot een positieve uitslag.

De experts wijzen op de heropening van basisscholen en kinderdagverblijven, die mogelijk gepaard met het verscherpte testbeleid de stijging hebben veroorzaakt. Kinderen met lichte klachten moeten zich sinds kort ook laten testen.

Druk op zorg blijft onverminderd hoog

Het RIVM schrijft dat de druk op de zorg onverminderd hoog blijft, doordat de hoeveelheid ziekenhuis- en intensivecareopnames niet verder teruglopen. Er werden juist meer COVID-19-patiënten doorverwezen naar intensivecareafdelingen, stelt het instituut.

Experts spreken van een "kwetsbare positie". Hoewel de huidige maatregelen een snelle stijging van de hoeveelheid besmettingen hebben voorkomen, stijgt het aantal besmettingen alsnog. De deskundigen adviseren het kabinet dan ook met grote voorzichtigheid versoepelingen door te voeren. "Als de teugels te snel gevierd worden, zal het aantal besmettingen, en daarmee ziekenhuisopnames, toenemen."