Bij het gerechtshof Den Haag dient om 10.00 uur het hoger beroep in de zaak over de avondklok. Zeer waarschijnlijk volgt later op de dag al de uitspraak. Mocht de beslissing opnieuw in het nadeel van de Staat uitvallen, dan heeft het kabinet nog een spoedwet achter de hand om de avondklok in stand te houden.

De Staat verloor dinsdag de rechtszaak die protestgroep Viruswaarheid had aangespannen. De rechter concludeerde dat een goede onderbouwing van de avondklok ontbreekt en dat de maatregel op basis van een verkeerde wet is ingevoerd. Daarom moest de maatregel per direct worden opgeheven.

Het kabinet maakte gebruik van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Volgens die wet mag het kabinet in het geval van zeer spoedeisende belangen een ingrijpende maatregel invoeren zonder de Tweede en Eerste Kamer hierbij te betrekken. Volgens de rechter ontbrak dat spoedeisende belang echter, omdat de maatregel al vóór de invoering van de avondklok uitvoerig besproken werd.

De Staat is het niet eens met het oordeel van de rechter en probeert de avondklok via een hoger beroep in stand te houden. Tegelijkertijd verschafte het kabinet zichzelf ook tijd om een andere oplossing te vinden, aangezien het hof besloot de afschaffing van de avondklok te koppelen aan de uitkomst van het hoger beroep. De zaak is via een livestream te volgen.

Bewindslieden hebben inmiddels een spoedwet met een andere juridische grondslag voor de avondklok opgetekend. Het plan moet nog worden beoordeeld door de Eerste Kamer. De senatoren buigen zich vanaf vrijdag 9.30 uur over de spoedwet.

Donderdag schaarde een meerderheid in de Tweede Kamer zich al achter de avondklok. Daarbij werd forse kritiek geuit op het kabinet, dat met "juridisch geklungel" verantwoordelijk wordt gehouden voor de huidige situatie, zo oordeelden oppositiepartijen.