Het kabinet komt met een miljardeninjectie voor het onderwijs als compensatie voor de sluiting van onderwijsinstellingen vanwege het coronavirus. Een van de plannen is om studenten komend schooljaar de helft van het college- of lesgeld te laten betalen, melden ministers Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) en Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) woensdag tijdens een persconferentie.

In totaal trekt het kabinet in de komende 2,5 jaar 8,5 miljard euro uit om de leerachterstanden weg te werken. Een groot deel van het geld (6 miljard euro) gaat naar het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs. Basisscholen krijgen ieder gemiddeld 180.000 euro, voor middelbare scholen gaat het om 1,3 miljoen euro. Scholen die veel leerlingen met minder kansen hebben, krijgen volgens het kabinet in verhouding meer geld.

Onderwijsinstellingen mogen zelf kiezen hoe ze het geld willen investeren. Wel adviseren de ministers leerlingen die dat nodig hebben gratis bijles te geven in de zomervakantie. Voor middelbare scholen zijn gecombineerde brugklassen voor vmbo'ers en havoërs een optie, aldus de bewindspersonen.

De 50 procent korting op het collegegeld geeft studenten volgens het kabinet "financiële ademruimte in deze moeilijke tijd, waarin ook veel studenten hun bijbaan zijn kwijtgeraakt". Daarnaast kunnen studenten die het recht op de basisbeurs verliezen een tegemoetkoming krijgen. Ook mogen studenten een extra jaar gratis of met korting reizen als zij meer tijd nodig hebben om hun diploma te halen.

Tot slot verwacht het kabinet dat universiteiten en hogescholen volgend collegejaar te maken krijgen met een enorme toeloop aan studenten, die vanwege de coronacrisis niet kiezen voor een tussenjaar of wereldreis. Om deze toestroom op te vangen, krijgen onderwijsinstellingen nog eens 645 miljoen euro om extra personeel aan te nemen.

Thuisonderwijs sinds kerstvakantie de norm

Middelbare scholen, hogescholen en universiteiten zijn al sinds half december gesloten in verband met de verspreiding van de Britse coronavirusvariant. Basisscholen en de kinderopvang zijn sinds 8 februari na een sluiting van enkele weken weer fysiek geopend. Tijdens de eerste coronagolf in de lente van 2020 gingen alle scholen ook voor langere tijd dicht.

Momenteel kijkt het kabinet naar een manier om op 1 maart de middelbare scholen beperkt te heropenen.

Ondanks de leerachterstanden die middelbare scholieren als gevolg van thuisonderwijs hebben opgelopen, gaat het komende centraal examen gewoon door. Wel worden de toetsen in aangepaste vorm afgenomen. Zo krijgen leerlingen de kans om hun examens te spreiden en ook de mogelijkheid tot een extra herkansing.