Mensen die morbide obees zijn, ofwel een BMI van 40 of hoger hebben, krijgen voorrang bij de COVID-19-vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. Ook mensen met het syndroom van Down en mensen die moeilijk kunnen ademhalen krijgen voorrang, zo bevestigt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport donderdag aan NU.nl na berichtgeving van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Brabants Dagblad.

De reden dat mensen met zwaar overgewicht eerder worden ingeënt, is dat zij als gevolg van hun gewicht meer risico lopen bij een coronabesmetting.

Zo bleek vorig jaar in maart, tijdens de eerste coronagolf, dat 80 procent van alle Nederlandse COVID-19-patiënten die op de intensive care werden behandeld overgewicht had.

De Gezondheidsraad adviseerde onlangs dat mensen die jonger dan 65 jaar zijn, ingeënt moeten worden met het AstraZeneca-vaccin. Daarnaast werden drie risicogroepen aangewezen die voorrang zouden moeten krijgen: mensen met het syndroom van Down, mensen met morbide obesitas en mensen die moeilijk kunnen ademhalen door een neurologische aandoening.

Het AstraZeneca-vaccin wordt de komende weken geleverd aan huisartsenpraktijken. Deze leveringen worden vanwege de beperkte beschikbaarheid van het vaccin per regio uitgevoerd. Zeeland krijgt als eerste regio het vaccin geleverd.

Ongeveer 100.000 mensen met morbide obesitas

Nederland telde in 2018 ongeveer 100.000 volwassenen met morbide obesitas en naar schatting 13.000 personen met het syndroom van Down. Het is onbekend hoeveel mensen last hebben van hun ademhaling door een neurologische aandoening.

Omdat het AstraZeneca-vaccin maar beperkt beschikbaar is, zijn de risicogroepen niet overal tegelijk aan de beurt; de inenting gaat per regio.

"Het RIVM bepaalt op basis van een aantal criteria in welke volgorde de regio's worden beleverd. Wat vaststaat, is dat de eerste leveringen naar alle huisartsenpraktijken in Zeeland zullen gaan", aldus de LHV.

Hoe het AstraZeneca-vaccin door een voorsprong zo snel af kon zijn
112
Hoe het AstraZeneca-vaccin door een voorsprong zo snel af kon zijn