Het komende centraal examen voor middelbare scholieren zal gewoon doorgaan, zo heeft minister Arie Slob (Onderwijs) bekendgemaakt. Vanwege de leerachterstanden die scholieren als gevolg van thuisonderwijs hebben opgelopen, worden de toetsen wel in aangepaste vorm afgenomen.

Leerlingen krijgen de kans om hun examens te spreiden en ook de mogelijkheid tot een extra herkansing.

Daarnaast mogen ze een vak niet mee laten tellen, maar dat mag voor havo- en vwo-leerlingen geen Nederlands, Engels of wiskunde zijn. Voor leerlingen op het vmbo is alleen Nederlands een zogenoemd kernvak.

Het eindcijfer van dit 'weggestreepte' vak telt niet mee bij de uitslag van het examen, maar blijft wel zichtbaar op de cijferlijst. Het wegstrepen van een vak kan alleen als een leerling hierdoor alsnog kan slagen.

De maatregelen gelden voor alle leerlingen die een staatsexamen doen, ook voor bijvoorbeeld leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs.

Extra geld voor begeleiding voor examenleerlingen

Het ministerie laat daarnaast weten geld vrij te maken voor betere begeleiding van de examenleerlingen. Scholen die aanspraak doen op het geld kunnen zo meer begeleiding voor de leerlingen organiseren. Daarnaast werkt het ministerie aan een online platform waarop onder meer de examenstof komt te staan, recente examens kunnen worden geoefend en webinars staan.

"We nemen drie maatregelen om alle leerlingen de kans te geven dit jaar succesvol af te ronden", aldus Slob. "Ook krijgen ze extra ondersteuning bij de voorbereidingen, als dat nodig is. Tegelijkertijd blijft het objectieve moment van de centrale examens staan, waardoor geslaagde leerlingen uit bijvoorbeeld Enschede vergelijkbare kennis en kunde hebben als leerlingen uit Alkmaar met en diploma op zak."

Leerlingen hebben achterstand opgelopen door thuisonderwijs

Slob was de afgelopen tijd in gesprek met de onderwijssector. De minister liet eind vorig jaar al weten dat hij het belangrijk vond dat de eindexamens door zouden gaan, maar gaf vorige maand toe dat de vooruitzichten met betrekking tot de eindexamens dit jaar "minder gunstig zijn dan gehoopt". Daarom zijn er nu aanpassingen aangebracht in het eindexamenprogramma.

Als gevolg van het thuisonderwijs hebben veel leerlingen een achterstand opgelopen die ze volgens Slob dit jaar niet meer kunnen inhalen. "Daarvoor zijn de achterstanden bij sommige leerlingen en studenten te groot, en de crisis is nog niet voorbij." De vorige eindexamens gingen vanwege de coronacrisis niet door.

Het eerste examentijdvak is van maandag 17 mei tot en met dinsdag 1 juni en het tweede is van maandag 14 juni tot en met vrijdag 25 juni. De herkansingen vinden plaats van 6 juli tot en met 9 juli.